Trang Nhà / Giáo Xứ / Thiên Thần / GX. Thiên Thần: Giờ Cầu Nguyện Cho Việc Chăm Lo Bảo Vệ Công Trình Tạo Dựng

GX. Thiên Thần: Giờ Cầu Nguyện Cho Việc Chăm Lo Bảo Vệ Công Trình Tạo Dựng

Hiệp thông với Đức Giáo Hoàng và toàn thể Hội Thánh, cách riêng Tổng Giáo phận Thành Phố Hồ Chí Minh, về “Ngày Cầu Nguyện Cho Việc Chăm Lo Bảo Vệ Công trình Tạo Dựng”, hôm nay, ngày 10 tháng 9 năm 2015, giáo xứ Thiên Thần đã cử hành giờ cầu nguyện trước Thánh Thể. Qua giờ cầu nguyện, giúp mỗi người trong giáo xứ ý thức rằng: trái đất là ngôi nhà chung mà Thiên Chúa tạo dựng đã trao tặng và ủy thác cho mọi người chăm lo bảo vệ. Để nhờ đó, trước tiên, mỗi người chúc tụng Chúa về những điều kỳ diệu Chúa đã thực hiện và ơn huệ lớn lao Người đã thương ban cho con người. Sau đó, mỗi người ý thức trách nhiệm bảo vệ ngôi nhà chung của cả nhân loại và quảng đại cộng tác vào công trình tạo dựng của Chúa qua những hành động cụ thể hằng ngày để vũ trụ này ngày càng tốt đẹp hơn.

IMG_7681 (FILEminimizer)

IMG_7677 (FILEminimizer)

IMG_7693 (FILEminimizer)

IMG_7696 (FILEminimizer)

IMG_7700 (FILEminimizer)

Bản tin giáo xứ Thiên Thần.

Kiểm tra tương tự

GX. Thiên Thần: Lễ Mừng Thánh Cả Giuse

Vào lúc 18g00 ngày 20 tháng 03 năm 2017, hòa chung với Giáo Hội hoàn …

GX. Thiên Thần: Bầu Không Khí Đón Giáng Sinh 2016

Ban Truyền Thông Giáo Xứ Thiên Thần.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.