Trang Nhà / Mục Khác / Thư Viện Ảnh / Góc ảnh đẹp: Nhà thờ Ba Làng, Thanh Hóa

Góc ảnh đẹp: Nhà thờ Ba Làng, Thanh Hóa

Nhiếp ảnh gia: Phạm Tân

(Tác giả trực tiếp gửi cho Truyền thông Dòng Tên. Vui lòng ghi rõ trích dẫn khi sử dụng những hình ảnh này)

11949380_813203588792714_3107526532252217651_n 11921666_813203515459388_4734411022562264884_n 10458013_813203778792695_3794254127697544380_n 11217665_813203852126021_683096381013528946_n 11947464_813203985459341_7617593715677346945_n

Kiểm tra tương tự

Hình ảnh lễ nhận xứ của cha Giuse

Hình Ảnh Lễ Tạ Ơn và Khánh Thành Nhà Giáo Lý Giáo xứ Thiên Thần

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.