Trang nhà / Bản Tin / Các tu sĩ Dòng Tên bầu chọn người thứ 31 kế vị thánh I-nha-xi-ô

Các tu sĩ Dòng Tên bầu chọn người thứ 31 kế vị thánh I-nha-xi-ô

 

 

Vào Chúa Nhật ngày 02 tháng 10 tới đây, hơn 200 tu sĩ dòng Tên sẽ nhóm họp tại Rome để bầu chọn một Bề trên Tổng quyền mới, dù đó không phải là công việc duy nhất của họ.

Cha ORLANDO TORRES, SJ

Viện trưởng Học viện Collegio Internazionale del Gesù

Tổng Hội có hai nhiệm vụ chính. Thứ nhất bầu chọn Bề trên Tổng quyền mới, thứ hai là giải quyết các vấn đề quan trọng liên quan tới đời sống và sứ vụ của Dòng trong Giáo Hội cũng như trong thế giới ngày nay.”

Dù nhiệm kỳ của Bề trên Tổng quyền là suốt đời, nhưng Bề trên hiện tại là cha Adolfo Nicolás đã từ nhiệm vì ngài sắp bước sang tuổi 80, và ngài không muốn tuổi tác của mình ảnh hưởng tới Dòng Chúa Giê-su.

Cuộc họp sẽ kéo dài khoảng một tháng. Việc bầu chọn sẽ được tổ chức vào ngày 10 tháng 10, khi các tu sĩ Dòng Tên đã quyết định ứng viên tốt nhất điều hành Tổng hội.

Cha FEDERICO Lombardi, SJ

Tổng cố vấn

Dòng Tên mà chúng ta sẽ bàn thảo trong Tổng Hội lần này đang được mở rộng từ phương Tây sang châu Phi và châu Á, dựa trên số lượng thành viên.”

Cha. ANTONIO Moreno, SJ

Bề trên Giám Tỉnh Philippines

Chúng tôimột vài nhiệm vụ: trước nhất là về hiện trạng của Dòng, kế đến là về đời sống và sứ vụ của các Giê-su hữu; và một điều khác liên quan tới quản trị nội bộ, làm thế nào để cải thiện cơ cấu của chúng tôi.”

Tên gọi của kỳ họp này là Tổng Hội”. Hơn một nửa trong số các tham dự viên được chọn từ 16.000 Giê-su hữu tại 62 quốc gia. Bề trên Tổng quyền mới sẽ là người thứ 31 kế vị Thánh I-nha-xi-ô. Người đầu tiên sẽ biết được kết quả của cuộc bầu chọn chính là Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, vị Giáo Hoàng dòng Tên đầu tiên trong lịch sử.

Chuyển ngữ: Quang Khanh, S.J.

Nguồn: Rome Reports 27-09-2016

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.