Trang nhà / Bản Tin / Tin Dòng Tên / Video – Các tu sĩ Dòng Tên sẽ chọn người kế nhiệm thứ 31 của thánh I-nhã

Video – Các tu sĩ Dòng Tên sẽ chọn người kế nhiệm thứ 31 của thánh I-nhã

Vào ngày Chúa nhật 2/10/2016, hơn 200 tu sĩ Dòng Tên sẽ tề tựu tại Roma để chọn ra một vị Bề trên Tổng quyền mới, mặc dầu đây không phải là nhiệm vụ duy nhất của họ.

Cha Orlando Torres, S.J., Viện trưởng Học viện Quốc Tế Giêsu cho biết: “Tổng hội có hai nhiệm vụ chính: thứ nhất là để bầu ra vị Bề trên Tổng quyền mới, thứ hai là để thảo luận về những vấn đề quan trọn liên quan đến đời sống và sứ mạng của Dòng Tên trong lòng Giáo Hội và thế giới hôm nay”.

Bề trên Tổng quyền có nhiệm kỳ trọn đời, nhưng cha Adolfo Nicolás, Tổng quyền đương nhiệm, đã xin từ chức vì ngài sắp bước qua tuổi 80. Ngài không muốn tuổi tác của mình làm ảnh hưởng đến Dòng.

750x420x160927_gc36_aula_press_conf_dd_231-750x420-jpg-pagespeed-ic-w_v3jcvk9eCuộc họp sẽ kéo dài gần một tháng. Cuộc bầu chọn bắt đầu từ ngày 10/10, khi các Giê-su hữu đã quyết định được ai là ứng viên tốt nhất để lãnh đạo hội dòng.

Cha Fedrerico Lombardi, S.J., phụ tá ad Providentiam* (tạm dịch là Phụ tá Đặc uỷ), Tổng Cố vấn, chia sẻ rằng: “Dòng Tên mà chúng tôi ưu tư trong Tổng hội lần này đang mở rộng, từ cái nhìn về mặt nhân khẩu, từ phương Tây đến châu Phi và châu Á.”

Cha Antonio Moreno, S.J., Giám tỉnh Philippines cho biết thêm: “Chúng tôi có một số nhiệm vụ phải bàn: đầu tiên là về tình trạng của Dòng Tên hiện nay, thứ đến là về đời sống và sứ mạng của Giê-su hữu, và điều khác nữa là về việc quản trị nội bộ Dòng, và làm thế nào để cải thiện cấu trúc của chúng tôi.”

Tên chính thức của kỳ họp này là “Tổng hội”. Hơn một nửa những người tham dự đã được chọn ra từ 16,000 tu sĩ Dòng Tên từ 62 quốc gia. Vị Bề trên Tổng quyền mới sẽ là người kế nhiệm thứ 31 của thánh I-nhã. Người đầu tiên được biết kết quả bầu chọn sẽ là Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, vị Giáo hoàng Dòng Tên đầu tiên trong lịch sử.

Chuyển ngữ: An Bình

Theo Romereport

*Chú thích của dongten.net: Tổng Hội sẽ bầu chọn 4 vị Phụ tá “ad providentiam” (người nhắc nhở). Nhiệm vụ của các vị phụ tá này đại diện cho Dòng để trợ giúp Bề trên Tổng Quyền trong những việc bên ngoài “như quần áo, ăn uống và bất kỳ chi phí nào liên hệ đến bản thân Bề Trên Cả”, căn ngăn ngài “khỏi thái quá trong công việc hay khắc khổ quá độ,” và chăm lo “cho linh hồn của ngài trong trường hợp cần thiết”

 

(Các trích dẫn trong ngoặc kép là từ Hiến Chương Dòng Tên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.