Trang chủ / Mục Khác / Thư Viện Ảnh / Video & hình ảnh Thánh Lễ tạ ơn do Cha Tân Bề Trên Cả chủ sự

Video & hình ảnh Thánh Lễ tạ ơn do Cha Tân Bề Trên Cả chủ sự

Sáng thứ 7 ngày 15/10/2016, tại nhà thờ Gesù Cha Arturo Sosa, SJ, Tân Bề Trên Cả Dòng Tên đã chủ sự Thánh lễ tạ ơn cùng với toàn thể đại biểu Tổng Hội 36, anh em Dòng Tên tại Rôma và quý thân hữu của Dòng. Trước Thánh lễ Cha Tân Bề Trên cả đã đến cầu nguyện tại căn phòng của thánh Inhaxio, tổ phụ sáng lập Dòng Tên. Tại căn phòng này, thánh Inhaxio đã viết Hiến Pháp Dòng Tên.

 GC36 - Mass of Thanksgiving - Oct 15

TRÍCH ĐOẠN VIDEO THÁNH LỄ TẠ ƠN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.