Trang nhà / Giáo Xứ / Tạo Tác / Bản tin “Tạo Tác mến yêu” _ tháng 10/2016 (số 18)

Bản tin “Tạo Tác mến yêu” _ tháng 10/2016 (số 18)

Ban truyn thông Giáo X To Tác
25/10/2016

Link download: http://dongten.net/wp-content/uploads/2016/10/18.TTMY-18.pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.