Trang Nhà / Chuyên Đề / Học Hỏi Phúc Âm / Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật IV Thường Niên Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật IV Thường Niên Năm A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN NĂM A

Mt 5,13-16

13 “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.

14 “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được.15 Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà.16 Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.

  1. Đức Giêsu nói những lời trong bài Phúc âm này cho ai? Ngài so sánh các môn đệ với điều gì? Hai điều này có gì giống nhau?
  2. Theo bạn, đâu là những công dụng quan trọng của muối?
  3. Theo bạn, điều gì có thể làm cho muối nên nhạt? Muối trở nên nhạt thì có còn là muối không? Muối có thể mặn trở lại không? Đọc Mt 5,13.
  4. Điều gì có thể làm người môn đệ nên “nhạt”? Một người bị “nhạt” có thể “mặn”lại được không? Làm sao để “mặn” lại được?
  5. Ai thường được coi là ánh sáng? Đọc Tv 18,12; 1 Gioan 1,5; Ga 1,9; 8,12; 9,5; 12,46; Isaia 42,6; Mt 5,14; Phi-líp-phê 2,15. Nhờ đâu mà người môn đệ được coi là ánh sáng?
  6. “Một thành phố xây trên núi không tài nào che dấu được.” Theo bạn, thành phố này tượng trưng cho ai?
  7. Đọc Mt 5,15. Bạn nghĩ có ai giấu đèn sáng dưới cái thùng không? Người Kitô hữu giấu đèn sáng dưới cái thùng là ai vậy?
  8. Ánh sáng của một ngọn đèn chiếu soi mọi người trong nhà, còn ánh sáng của các môn đệ phải chiếu soi ai?
  9. Đọc Mt 5,16. Để cho ánh sáng nơi mình bừng tỏa có phải là kiêu ngạo không? Tại sao? Ánh sáng nơi tôi bừng tỏa nhờ điều gì?
  10. “Cho vinh danh Chúa hơn”, bạn nghĩ gì về khẩu hiệu trên của thánh I-nha-xi-ô Lôyôla?

 

Kiểm tra tương tự

[Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 22: Đức Giêsu Kitô-Các mầu nhiệm trong cuộc đời

[Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 21: Đức Giêsu Kitô – Mầu nhiệm làm người

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.