Trang chủ / Học Làm Người / Cầu nguyện với cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp (lễ Giỗ 12-03)

Cầu nguyện với cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp (lễ Giỗ 12-03)

CẦU NGUYỆN VỚI CHA PHANXICÔ TRƯƠNG BỬU DIỆP