Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / 3 phút tĩnh tâm: Hãy làm điều thiện

3 phút tĩnh tâm: Hãy làm điều thiện

Trước khi bắt đầu tĩnh tâm, bạn hãy ngừng lại trong giây lát, hãy hít thở thật sâu và ý thức về sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa, Đấng luôn ở với bạn trong suốt hành trình trưởng thành của bạn.

Lời Chúa (Lc 10,36-37)

Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? Người thông luật trả lời: “Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy.” Đức Giê-su bảo ông ta: “Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy.”

Suy niệm

Sự giúp đỡ có thể phát xuất từ những địa vị không ngờ. Đối với người bị thương trong dụ ngôn người Sa-ma-ri nhân hậu, sự giúp đỡ đến từ một người không thuộc cộng đoàn của các tín hữu.

Khi chúng ta sống như con cái Thiên Chúa, thì việc lựa chọn điều đúng sẽ bắt nguồn từ quyết định làm điều tốt và xót thương, vì tình yêu chúng ta dành cho Thiên Chúa. Với ân sủng của Ngài, chúng ta có thể trở thành nguồn gốc bất ngờ về lòng thương xót dành cho những ai đang chịu khổ đau.

Câu hỏi phản tỉnh

Làm thế nào để tôi có thể trở thành một khí cụ chữa lành và xót thương trong các mối tương quan của tôi?

Ai đã thực thi lòng thương xót với tôi?

Lời nguyện

(Hãy dâng lên Thiên Chúa lời nguyện dưới đây hoặc lời nguyện của riêng bạn)

Lạy Thiên Chúa là Chúa của con, con muốn yêu Ngài bằng tất cả tâm hồn, trí khôn và trái tim của con. Xin giúp con yêu mến tha nhân như Chúa đã yêu thương con.

Quang Khanh, S.J.

(Nguồn: www.loyolapress.com)

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-01-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 20/01/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, trong …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-01-2022

    TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/01/2022   CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.