Trang Nhà / Chuyên Đề / Học Hỏi Phúc Âm / Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XIII thường niên Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XIII thường niên Năm A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN NĂM A

Mt 11,25-30

25 Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.26 Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.
27 “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.
28 “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”

  1. Đức Giêsu nói đoạn Phúc âm này “vào lúc ấy”. “Vào lúc ấy” là lúc nào?  “Lúc ấy” có khác với “ngay giờ ấy” trong Lc 10, 21 không?
  2. Theo bạn, bài Phúc âm này gồm có mấy phần? Cho biết nội dung của mỗi phần.
  3. Đọc Mt 11,25. Khi gọi Cha là “Chúa tể trời đất”, Đức Giêsu coi Chúa Cha là Đấng thế nào?
  4. Đọc Mt 11,25. “Những điều này” là những điều nào? Những người khôn ngoan thông thái là ai? Những người bé mọn là ai? Đọc Mt 10,42; 11,11; 18,6.10.14; 25,40.45.
  5. Đọc Mt 11,26. Tại sao Chúa Cha che giấu với hạng người này và mặc khải cho hạng người kia? Ngài có độc đoán hay thiên vị không? Để ý động từ “muốn” ở Mt 11,27.
  6. Đọc Mt 11,27. Câu này có cho thấy sự cao trọng độc nhất vô nhị của Đức Giêsu không?
  7. Đọc Mt 11,27. Nếu chỉ Chúa Cha biết Chúa Con, và chỉ Chúa Con biết Chúa Cha, thì làm sao chúng ta biết được Chúa Cha hay Chúa Con? Đọc Ga 1,18; Mt 11,25.27; 16,17; 17,5.
  8. Đọc Mt 11,28. Đâu là cái gánh nặng nề mà những người Do-thái thời Đức Giêsu phải chịu? Đọc Mt 23,4. Đức Giê su hứa cho họ điều gì?
  9. Đọc Mt 11,29. “Ách của Đức Giêsu” ở đây là gì? Đọc Mt 7,14; 10. Đức Giêsu mời chúng ta học gì nơi con người Ngài?
  • Đọc Mt 11,30. Tại sao ách và gánh của Đức Giêsu thì êm ái, nhẹ nhàng? Bạn có kinh nghiệm này không?

 

Kiểm tra tương tự

Thiên Chúa tạo nên con người giống hình ảnh Thiên Chúa

  Nguyễn Công Đoan, S.J.   Bước vào Mùa Chay Hội Thánh mời chúng ta …

Nhìn Chúa Giê-su chết trên thập giá trong Tin Mừng theo thánh Mát-thêu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.