Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Lời Chúa Cho Ngày Sống / “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?”

“Phần các con, các con bảo Thầy là ai?”

Hôm nay, Giáo Hội hân hoan mừng lễ hai thánh Phêrô và Phaolô. Hai vị thánh đã tuyên xưng danh Chúa và đặt nền tảng cho Giáo Hội của Chúa nơi trần gian này. Thánh Phêrô, vị thủ lãnh trong việc tuyên xưng đức tin và thiết lập Hội Thánh. Thánh Phaolô, vị tông đồ dân ngoại, là thầy và là sứ giả Tin Mừng cho muôn dân.

Phêrô – Vị thủ lãnh trong việc tuyên xưng đức tin

Thánh Phêrô được Chúa Giêsu chọn đứng đầu nhóm Mười Hai, và đứng đầu Giáo hội. Ngài giữ một vai trò đặc biệt và quan trọng trong nhiều cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên (Mt 16:17-19; Mc 3:16: Cv 2:14-36).

Đoạn Tin mừng  Mt 16:17-19, cho thấy một số dân chúng đã không đáp ứng được sứ điệp của Đức Giêsu và họ đặt nghi vấn về thân thế của Ngài. Đức Giêsu biết thế nên đã đặt vấn đề với các môn đệ không chỉ để xem các ông đã nghe thấy gì mà còn muốn cho các ông xác tin về lập trường của mình. ĐGS hỏi các môn đệ: “Người ta bảo Con Người là ai?” Các ông thưa: “Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó”. Sau đó, Chúa Giêsu nói với các ông: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”.

Câu hỏi thứ nhất các môn đệ dễ dàng trả lời được bởi lẽ các ông đã nghe người ta bàn tán nói về Thầy mình ngang qua việc phục vụ dân chúng. Câu hỏi thứ hai chỉ có ông Phêrô lên tiếng; ông thay mặt anh em mạnh mẽ tuyên xưng Thầy mình là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Qua lời tuyên xưng đó, không những Phêrô đã được làm môn đệ Chúa, Ngài còn được Chúa cất nhắc làm đầu Giáo Hội Chúa: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.” ….” Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được….” Mt 16, 17-18 ). Phêrô, nền tảng cho Giáo Hội tiên khởi của Chúa Kitô.

Phaolô – Vị tông đồ dân ngoại

Thánh Phaolô là con người đầy nhiệt huyết, biết xả thân cho một lý tưởng mà không hề tính toán. Lý tưởng của ngài, căn bản là Đạo. Đối với ngài, Thiên Chúa là tất cả, và Ngài thờ Thiên Chúa với tấm lòng trung thành tuyệt đối. Chính bởi thế, lúc đầu, ngài bắt bớ Kitô hữu vì cho họ là những kẻ lạc đạo (1 Tm 1,13; x. Cv 24, 5.14), nhưng sau đó, qua kinh nghiệm “gặp” Đức Kitô ở Damas (Cv 9,17; 22,14 tt; 1Cr 9, 1 ; 15,8 ) ngài đã rao giảng Đức Kitô là Vị Cứu Tinh duy nhất. Ngài xác tín rằng “Tôi đã được uỷ thác nhiệm vụ loan báo Tin Mừng cho những người không được cắt bì, cũng như Phêrô được uỷ thác nhiệm vụ loan báo Tin Mừng cho những người được cắt bì. Thật vậy, Đấng đã dùng ông Phêrô hoạt động tông đồ cho những người được cắt bì, cũng đã dùng tôi hoạt động cho dân ngoại” (Gal 2: 7-8).

Lòng nhiệt thành vô điều kiện này được biểu lộ qua một đời sống quên mình phục vụ Đấng ngài yêu mến. Ngài không quản nhọc nhằn, đau khổ, thiếu thốn, hiểm nguy, miễn sao hoàn thành nhiệm vụ. Việc nhiệt thành với sứ vụ còn được Ngài biểu lộ rõ ràng trong thư thứ hai gửi cho Timôtêô ( 2 Tim 4, 1-8 ). Ngài khuyên Timôtêô:” Hãy chịu cơn thử thách, hãy thi hành việc rao giảng Phúc Âm, hãy chu toàn chức vụ” ( 2 Tim  4, 5 ).

Ngang qua đời sống và niềm xác tín “Không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta.” (Rm 8, 39);  thánh Phaolô đã trả lời cho câu hỏi của Thầy Giêsu:“Phần các con, các con bảo Thầy là ai?”  Đức Giêsu vẫn tiếp tục hỏi riêng mỗi người chúng ta.

Mừng lễ hai thánh Phêrô và Phaolô, xin các Ngài cầu bầu cho chúng ta có được sự hiểu biết thâm sâu về Chúa để tôi hết lòng yêu mến và xây dựng Giáo hội.

Trần Đức Huân, S.J.

 

Kiểm tra tương tự

Hành động khôn khéo (Chúa nhật 25 Thường niên – Năm C)

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. 1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các …

Với tấm lòng cao thượng (Thứ Bảy Tuần 24 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 8, 4-15  4 Người ta tụ họp đông đảo. Từ khắp các …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.