Trang Nhà / +Dòng Tên / Tác Phẩm / Trở nên nhà lãnh đạo Chúa muốn (Chương 2): Nguồn lực của nhà lãnh đạo? (tiếp theo 4)

Trở nên nhà lãnh đạo Chúa muốn (Chương 2): Nguồn lực của nhà lãnh đạo? (tiếp theo 4)

Image result for community

Sự kết hiệp với Thiên Chúa, nhờ vào Lời Chúa, cầu nguyện và sự vâng phục, là yếu tố cốt lõi để dẫn người khác đến với Thiên Chúa.

Xây dựng cộng đồng

 1. Trên hành trình đời sống của bạn lúc nào là thời điểm mà bạn cảm thấy nguồn lực đã tắc? Làm thế nào sự kết hiệp với Chúa của bạn lại được tiếp diễn?
 2. Bạn so sánh tương quan cá nhân của bạn với Thiên Chúa giống như công tắc tăng giảm độ sáng hay công tắc bật tắc hơn? Sử dụng hình ảnh của công tắc điện, bạn nghĩ cơ cấu nguồn lực hoàn hảo nhất của bạn là gì? Bóng đèn vĩnh cửu, năng lượng mặt trời hay năng lượng huỳnh quang, dây chuyển điện, vâng vâng.

Câu hỏi khám phá

 1. Bạn trải nghiệm những rào cản nào khi nỗ lực duy trì tương quan sống động với Thiên Chúa? Đoạn Kinh Thánh nào nói đến vấn đề này?
 2. Eim nói rằng sự kết hiệp với Thiên Chúa làm cho quyền năng của Ngài “hoạt động và đem lại ơn ích trong đời sống chúng ta”. Chúa Thánh Thần đóng vai trò thế nào trong sự kết nối này?
 3. Eim nói rằng ưu tiên hàng đầu của chúng ta là “đời sống kết hiệp mật thiết, cá nhân và năng động” với Chúa. Vậy đâu là những ưu tiên khác mà có thể cạnh tranh với vị trí ưu tiên hàng đầu đó?
 4. Đâu là những phương thức mà chúng ta có thể đo lường xem đâu là những ưu tiên hàng đầu của chúng ta?
 5. Bạn nghĩ những hoạt động thường ngày của bạn đóng vai trò gì, nếu có, trong việc định hình bạn trở nên giống hình ảnh Chúa Giê-su Kitô hơn?
 6. Eim nói rằng một trong ba yếu tố cơ bản của một đời sống kết hiệp với Chúa là Lời Chúa. Bạn đánh giá xem thời gian, việc học hỏi hay suy niệm mà bạn dành cho Kinh Thánh đã đủ chưa?
 7. Eim đề cập rằng một người có thể cầu nguyện “như là phương thế để gây ấn tượng” hay “để hoàn thành việc gì đó”. Bạn cho biết lời cầu nguyện của bạn thì khác biệt thế nào?
 8. Cầu nguyện không ngừng nghĩa là gì? (1 Tx 5:17).
 9. Bạn nghĩ gì về xác tín của Eim rằng để lời cầu nguyện trở nên nhiệt thành thì lời cầu nguyện phải cụ thể?
 10. Ngoài khía cạnh là cụ thể thì lời cầu nguyện nhiệt thành cần phải như thế nào nữa?
 11. Đời sống vâng phục của nhà lãnh đạo là một động lực to lớn của những ai đi theo. Trong thời đại cuộc sống bi cô lập ngày nay, làm thế nào bạn giúp người khác nhận ra đời sống tuân phục Thiên Chúa nơi bạn?
 12. Tác giả gợi ý ba yếu tố mô tả những ai có đời sống kết kiệp với Thiên Chúa: học hỏi Kinh Thánh, cầu nguyện và vâng phục. Trong ba yếu tố này (hoặc yếu tố khác) bạn thích yếu tố nào nhất trong tương quan của bạn với Thiên Chúa? Vui lòng giải thích

Gợi ý cầu nguyện

Hãy cầu nguyện để Thiên Chúa thúc đẩy bạn trưởng thành hơn trong sự kết kiệp với Ngài.

Những hoạt động khác

 1. Hỏi nhà lãnh đạo thiêng liêng bạn quen biết về việc người ấy duy trì sự kết hiệp với Thiên Chúa như thế nào.
 2. Lên một kế hoạch cụ thể để biến đổi một trong ba yếu tố Eim đề cập về sự kết hiệp với Thiên Chúa, yếu tố nào mà bạn cần biến đổi nhất.

Bài tập

 1. Đọc chương 3
 2. Cảnh tỉnh lại xem chất lượng của đời sống nội tâm quan trọng với nhà lãnh đạo ra sao.

 

 

 

Kiểm tra tương tự

[Bí tích thống hối hòa giải – Xưng tội tiến đức]: IV. Phần kết: Những sự kiện cần đặc biệt lưu ý (tt)

Tác giả: Antôn Ngô Văn Vững, S.J.   4. Việc đền tội Theo nghi thức, …

[Bí tích thống hối hòa giải – Xưng tội tiến đức]: IV. Phần kết: Những sự kiện cần đặc biệt lưu ý

Tác giả: Antôn Ngô Văn Vững, S.J. 
 1. Một vài nguyên nhân về sự …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.