Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / 3 phút tĩnh tâm: Những ân sủng khác nhau

3 phút tĩnh tâm: Những ân sủng khác nhau

Trước khi bắt đầu tĩnh tâm, bạn hãy ngừng lại trong giây lát. Hãy để cho tâm trí tĩnh lặng và vứt bỏ mọi nỗi bận tâm. Bạn hãy hít thở thật sâu và chậm rãi. Hãy ý thức về tình yêu vô điều kiện mà Thiên Chúa luôn dành cho bạn.

Lời Chúa (1Cr 12,7)

Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung.

Suy niệm

Sự khác nhau về gia đình, bạn bè, láng giềng hay khác nhau về căn tính, về tài năng là điều có thể chấp nhận được. Thánh Phao-lô nhắn nhủ các tín hữu rằng Thánh Thần ban cho mỗi người những ân sủng khác nhau. Sự hội nhất của những ân sủng này thể hiện ở hai điều: các ân sủng đều bắt nguồn từ Thiên Chúa và mục đích của các ân sủng là để phục vụ. Những tài trí và khả năng đặc biệt Thiên Chúa ban cho ta là để chia sẻ chứ không phải để so sánh. Ai nhận ra ân sủng của Chúa và chia sẻ cho tha nhân sẽ trở nên người tiếp nối sứ mạng của Đức Giê-su trên thế giới này.

Câu hỏi phản tỉnh

Thiên Chúa đã ban cho tôi ân huệ nào trong bậc sống của mình?

Tôi có thể làm gì để giúp người khác hiểu rõ ân sủng của họ?

Lời nguyện

(Hãy thưa chuyện với Chúa Thánh Thần bằng lời nguyện sau đây hay bằng lời nguyện của bạn)

Lạy Chúa Thánh Thần là Đấng ban phát ân sủng, xin giúp con sử dụng các tài năng để phục vụ người khác và xin giúp mọi người nhận ra ân sủng của Ngài.

Quang Khanh, S.J.

(Nguồn: www.loyolapress.com)

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-06-2022

 ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 26/06/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Khởi đầu ngày …

Mến Yêu Hằng Ngày, 23-06-2022

⏰Mến Yêu Hằng Ngày⏰ 🌷“Chúa Dủ Lòng Thương” 🌷 ⏰Thứ 5, 23-06-2022⏰ 🌷(Lc 1, 57-66.80)🌷 …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.