Trang Nhà / +Dòng Tên / Bước theo khách hành hương (24)

Bước theo khách hành hương (24)

Chương 24 – Thêm Những Thách Đố Cho Thánh I-nhã

“Tại Paris, nhất là giữa cộng đồng Tây Ban Nha, người ta xầm xì với nhau về kẻ ấy. Giáo sư Gouveia tố cáo kẻ ấy đã làm cho Amador, sinh viên của học viện mình, mất trí. Vì thế, ông ấy quyết định: hễ kẻ ấy đặt chân đến Sainte-Barbe, ông sẽ cho đánh đòn công khai về tội dụ dỗ sinh viên.” (Tự Thuật ,78)

Suy niệm

Những vụ kiện tụng, những khó khăn, những gian nan vất vả đã ghi dấu trên bước đường của vị Khách hành hương.

Hình phạt dành cho kẻ đã phá luật của trường là bị đánh đòn công khai. Hình phạt được thực hiện trong một căn phòng trước sự chứng kiến của tất cả các giáo sư và sinh viên.

Thế gian đã phản ứng cách mạnh mẽ khi I-nhã thức tỉnh họ về những giá trị của Tin Mừng, một cuộc hoán cải, một sự thay đổi đời sống. Nhưng I-nhã biết thế giới mà ngài đang sống và nhận định nó dưới ánh sáng của Tin Mừng. Ngài yêu Đức Kitô đến nỗi ngài không thể không nhìn thế giới như Đức Kitô sẽ nhìn, nói như Đức Kitô sẽ nói và hành động như Đức Kitô sẽ hành động.

Ngài không thấy một chút sợ hãi nào; tất cả những điều ngài phải làm là yêu mến Đức Kitô với toàn bộ sức mạnh nơi con người của mình: yêu mến Đức Kitô với trí nhớ của ngài, gợi nhớ lại những ơn lành của Thiên Chúa trong đời ngài; yêu mến Đức Kitô với trí hiểu của ngài để biết Đức Kitô ngày một hơn; yêu mến Đức Kitô với trọn ý muốn tìm kiếm và cảm nếm Thiên Chúa trong mọi sự.

Tình yêu nồng cháy này trong trái tim I-nhã làm bừng cháy ngọn lửa yêu mến nơi những người trẻ khác.

Câu hỏi giúp phản tỉnh:

  1. Bạn đã từng chịu đau khổ bởi những sự chống đối của người khác vì sự dấn thân của bạn cho các giá trị Tin Mừng chưa? Bạn đã phản ứng thế nào?
  2. Để yêu mến Chúa Kitô hơn, bạn đã sử dụng trí nhớ của bạn như thế nào?
  3. Để yêu mến Chúa Kitô hơn, bạn đã sử dụng trí hiểu của bạn như thế nào?
  4. Để yêu mến Chúa Kitô hơn, bạn đã sử dụng ý chí của bạn như thế nào?

Trực giác của Thánh I-nhã

“Người rất sợ thế gian sẽ không bao giờ làm được những điều lớn lao cho Thiên Chúa. Vì không ai có thể làm bất cứ điều lớn lao cho Thiên Chúa mà lại sợ hãi trước thế gian vốn là những người sẽ khuấy động sự bắt bớ và khiến mọi sự trở nên rối bời.” (Bartoli, Vita IV 36, trang 357)

Suy gẫm với Lời Chúa: Ga 15, 8-17

Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng vì bạn hữu mình.

Kiểm tra tương tự

Những người phụ nữ dùng đồng tiền tạo nên sự khác biệt

Điều gì sẽ xảy ra nếu người Công giáo nắm giữ tất cả tài sản …

Học viên Dòng Tên lãnh nhận các thừa tác vụ và nhắc lại lời khấn (11/01/2022)

     Lúc 6 giờ sáng thứ Ba ngày 11/01/2022, tại nhà nguyện Học Viện Thánh …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.