Trang chủ / +Dòng Tên / Bước theo khách hành hương (34)

Bước theo khách hành hương (34)

Chương 34 – Hoạt Động Xã Hội Của Thánh I-nhã Tại Rôma

“Kẻ hành hương và các bạn cùng chí hướng đã giúp đỡ để khởi sự tại Rôma vài ba cuộc từ thiện, thí dụ nhà cho các dự tòng, nhà Thánh Martha, nhà cô nhi….” (Tự Thuật, 98)

Suy niệm

Cha I-nhã khi là Tổng Quyền của Dòng vẫn lưu tâm đến những người đau yếu, nghèo khổ và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Với ngài, thời gian dành cho người nghèo là thời gian dành cho Chúa Kitô. Ngài và các bạn đường đã thực hiện nhiều công việc khác nhau:

  1. Năm 1538, Đức Giáo Hoàng Phaolô III trao cho nhóm bạn nhiệm vụ dạy Giáo lý Kitô giáo cho trẻ em trong mười ba quận của thành Rôma.
  2. Năm 1538 đến 1539, thành Rôma phải chứng kiến một nạn đói khủng khiếp. Một người trong nhóm bạn đường là Simon Rodriguez đã viết: “Chúng tôi ra đi tìm kiếm người nghèo trên những con phố, mang họ về nhà, rửa ráy, cho họ ăn và chăm sóc y tế; rồi chúng tôi dạy giáo lý của Chúa Kitô cho họ. Chúng tôi làm mọi việc cần thiết cho thân xác và linh hồn họ. Có rất nhiều người nghèo vào thời điểm đó, chừng 300 đến 400 người, nên nhà chẳng còn một chỗ trống. Vài Hồng Y và một số người khác bảo rằng: “những người (nhóm bạn) này khiến chúng ta phải xấu hổ.”
  3. Năm 1542, thành lập nhà giáo lý cho người tân tòng.
  4. Thiết lập nhà Thánh Matta để cứu giúp những chị em lầm lỡ. Một vài giáo dân cùng chia sẻ công việc này.
  5. Thành lập nhà dành cho thanh thiếu niên gặp khó khăn vì lý do kinh tế hoặc gia đình. Đây là một tổ chức nội trú vì lý do vùng miền hoặc vì các em là những đứa trẻ mồ côi. Các em có một đời sống rất nhiệt thành.

Câu hỏi giúp phản tỉnh

  1. Bạn có lưu tâm đến vấn đề đói nghèo trên thế giới hay trong đất nước bạn không? Bạn đã nghĩ đến những giải pháp nào? Bạn đã từng có bất kỳ hình thức huấn luyện nào trước đây về chủ đề này chưa?
  2. Làm thế nào bạn có thể kết hợp yếu tố vật chất với bổ trợ thiêng thiêng? Bạn có luôn lưu tâm tới cả hai phương diện này?
  3. Đoạn Kinh Thánh nào đánh động bạn phải bận tâm đến việc phục vụ người nghèo nhất?

Trực giác của Thánh I-nhã:

“Trong số những hoạt động bác ái, việc chính yếu là an ủi những người đang chịu đau khổ và u sầu.” (Thư của Thánh I-nhã, Rôma, 13 tháng 8 năm 1543).

Suy gẫm với Lời Chúa: Mt 25,31-46

 “Bất cứ điều gì ngươi làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta là người đã làm cho chính Ta vậy.”

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.