Trang Nhà / +Dòng Tên / Tác Phẩm / Trở nên nhà lãnh đạo Chúa muốn (Chương 3): Hướng dẫn học cá nhân và tập thể(tiếp theo 3)

Trở nên nhà lãnh đạo Chúa muốn (Chương 3): Hướng dẫn học cá nhân và tập thể(tiếp theo 3)

 

Đời sống trong sạch, tính khiêm nhường và đức tin là những phẩm chất nền tảng và chính yếu trong đời sống nội tâm của nhà lãnh đạo

Xây dựng cộng đồng

 1. Làm việc trong nhóm, liệt kê lên bảng những phẩm chất của một nhà lãnh đạo thiêng liêng lý tưởng? Nếu cần thiết thì thống nhất một vai trò cụ thể nào đó (ví dụ, linh mục, giáo lý viên, ban hành giáo, hội trưởng hội phụ nữ, v.v). Đánh dấu những phẩm chất chính yếu.
 2. Giả định bạn là tổng giám đốc của một công ty bán lẻ. Khi bạn phỏng vấn những ứng viên tiềm năng cho một vị trí quản lý quan trọng thì bạn tìm kiếm những phẩm chất nào?

Câu hỏi khám phá

 1. Đâu là sự liên kết giữa những đức tính ngoại tại người ta mong muốn có (chẳng hạn những đức tính của Đa-ni-en và những người bạn đã được đề cập đầu chương 3 này) với những phẩm chất nội tại như là đời sống trong sạch, tính khiêm nhường và đức tin?
 2. “Phần Ða-ni-en, vì quyết tâm không để mình bị ô uế” (Đn 1:8). Từ “quyết tâm” có ý nghĩa gì với bạn? Từ này đóng vai trò gì trong đời sống trong sạch?
 3. Đã có lúc bạn đã đánh giá ai đó qua diện mạo rồi sau đó bạn phát hiện ra mình đã nhận định sai? Hãy nhớ lại một ví dụ bạn nhận định quá tích cực và một ví dụ quá tiêu cực.
 4. Trong nội dung “Đời sống trong sạch” Eims chia sẻ “nguyên tắc 6-8-10” để phân định đúng, sai trong những bối cảnh khó phân định. Hãy chọn việc gì đó khiến bạn khó chọn lựa và áp dụng thử bốn nguyên tắc để xác định phải chăng việc đó giúp bạn có được đời sống trong sạch. Bạn có đồng ý với kết quả không? Tại sao và tại sao không?
 5. Có sự khác biệt về tiêu chuẩn trong sạch giữa những nhà lãnh đạo và những ai không đóng vai trò lãnh đạo không? Vui lòng giải thích
 6. Eims nhấn mạnh tính khiêm nhường là một đức hạnh của nhà lãnh đạo. Làm thế nào mà nhà lãnh đạo nhận ra rằng họ đang qui chiếu vào bản thân quá nhiều và rơi vào cái bẫy của tính tự kiêu? Đâu là những cách khắc phục?
 7. Eims nói rằng tính tự kiêu phát tán hai “căn bệnh hiểm nghèo vào tâm hồn: sự dốt nát và nỗi bất an”. Bạn nhìn nhận hai căn bệnh này trong đời sống của bạn thế nào?
 8. Hầu hết mọi người đều đồng hoá tinh thần tự kiêu với sự tự tin thái quá thay vì với sự bất an? Bạn nghĩ sao?
 9. Hãy nêu lên bốn chiều kích về ý nghĩa của đức tin trong nội dung “Đức tin”. Ý nghĩa nào khó khăn nhất đối với bạn?
 10. Đâu là một số phương thức mà một nhóm các nhà lãnh đạo có thể cùng làm việc để giúp đỡ lẫn nhau thăng tiến và gìn giữ đời sống nội tâm thánh thiện?

Gợi ý cầu nguyện

Hãy dâng đời sống nội tâm của bạn cho Chúa và xin Ngài uốn nắn bạn trở nên nhà lạnh đạo biết phụng sự Thiên Chúa. Xin Ngài giúp bạn đừng đánh giá người khác bằng vẻ bên ngoài nhưng có khả năng nhìn nhận họ như Ngài nhìn nhận.

Những hoạt động khác

 1. Trong tuần này cố thử nhìn nhận lại lúc bạn đánh giá ái đó bằng vẻ bên ngoài
 2. Làm một khảo sát nhỏ với hai bạn trẻ và hai người lớn. Hỏi họ xem họ ngưỡng mộ những nhà lãnh đạo nào nhất và tại sao. Lưu ý là lý do cho sự ngưỡng mộ là ngoại tại hay nội tại của nhà lãnh đạo.

Bài tập

 1. Đọc chương 4 và làm bài tập
 2. Để ý thái độ cơ bản của bạn trước người khác, tập trung đặc biệt vào con tim phục vụ và/hoặc sự nhạy bén

 

Kiểm tra tương tự

[Bí tích thống hối hòa giải – Xưng tội tiến đức]: IV. Phần kết: Những sự kiện cần đặc biệt lưu ý (tt)

Tác giả: Antôn Ngô Văn Vững, S.J.   4. Việc đền tội Theo nghi thức, …

[Bí tích thống hối hòa giải – Xưng tội tiến đức]: IV. Phần kết: Những sự kiện cần đặc biệt lưu ý

Tác giả: Antôn Ngô Văn Vững, S.J. 
 1. Một vài nguyên nhân về sự …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.