Trang chủ / Chuyên Đề / Học Hỏi Phúc Âm / Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXI thường niên Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXI thường niên Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXI thường niên Năm A

CÂU HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN NĂM A

Mt 16,21-27

21 Từ lúc đó, Đức Giê-su Ki-tô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại.22 Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy! “23 Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô: “Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”

24 Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.25 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy.26 Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?

27 “Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.28 Thầy bảo thật anh em: trong số người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy Con Người đến hiển trị.”

  1. Đọc Mt 16,21. “Từ lúc đó” là từ lúc nào? Đức Giêsu bắt đầu nói gì “từ lúc đó”?
  2. Đọc Mt 16,21. Có một điều trong câu nói này của Đức Giê su có lẽ ông Phê-rô đã không để ý, điều gì vậy?
  3. Đọc Mt 16,22. Tại sao ông Phêrô phản ứng mạnh mẽ trước câu nói của Đức Giêsu? Cái nhìn của ông về thân phận Đức Kitô có khác với điều Đức Giê-su nghĩ về thân phận của mình không?
  4. Đọc Mt 16,23. Tại sao Đức Giêsu lại gọi Phê-rô là Xa-tan? Xa-tan ở Mt 4,10 có khác với Xa-tan ở đây không? Phê-rô có giống Xa-tan ở điểm nào không?
  5. Phê-rô mới được Thầy Giê-su khen là có phúc ở Mt 16,17 và được Thầy cho nhiều quyền ở Mt 16,18-19, tại sao bây giờ Thầy lại nặng lời với ông?
  6. Đọc Mt 16,24. Bạn thấy điều kiện để làm môn đệ của Thầy Giê-su có khó không? Có ba động từ ở trong câu này, động từ nào đối với bạn là khó hơn cả?
  7. Tìm điểm chung giữa Mt 16,21 và Mt 16,24-26.
  8. Đọc Mt 16,25. Bạn có kinh nghiệm về chuyện nghịch lý trong câu này không? Mất lại được, được lại mất.
  9. Đọc Mt 16,26. “Được cả thế giới” có phải là điều đáng mơ ước không? Đọc Mt 4,8-9. “Mạng sống” ở trong câu 26 phải hiểu theo nghĩa nào?
  10. Đọc Mt 16,27. Câu này có trong Kinh Tin Kính không? Mỗi người phải chịu trách nhiệm trước mặt ai về những việc mình đã làm?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.