Trang chủ / Tri Thức / Kinh Thánh / Học hỏi Phúc Âm / Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXV thường niên Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXV thường niên Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXV thường niên Năm A

CÂU HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN      Mt 21,28-32

  1. Bài Phúc âm này nằm ở chương 21. Chương 21 có gì đặc biệt?
  2. Trong chương 21 và 22 có bao nhiêu dụ ngôn, và bao nhiêu cuộc tranh luận giữa Đức Giê su với các nhà lãnh đạo Do-thái giáo?
  3. “Các ông nghĩ sao?” Mt 21,28. “Các ông” ở đây là ai? Xem thêm Mt 17,25; 18,12.
  4. Có gì khác biệt giữa câu trả lời của người con thứ nhất và người con thứ hai?
  5. “Hối hận” là động từ được dùng ở câu 29 và câu 32. “Hối hận” nghĩa là gì? (xem thêm Mt 27,3). Bản dịch tiếng Việt của câu 32 thiếu một chữ gì?
  6. Người con thứ nhất đã thi hành ý muốn của người cha (câu 31). Thi hành ý muốn của Chúa Cha có phải là điều quan trọng không? Xem Mt 7,21-27; 12,50.
  7. Câu nào trong đoạn Phúc âm này gây sốc nhất với người đang nghe Đức Giêsu? Tại sao?
  8. “Vào Nước Thiên Chúa” nghĩa là gì?
  9. Đức Giêsu giải thích câu 31 bằng câu 32. Động từ tin được dùng ba lần ở câu 32. Tại sao tin vào ông Gioan lại là điều quan trọng? Xem Mt 21,23-27.
  10. Bạn rút được bài học gì từ đoạn Phúc âm này?