Trang Nhà / Các Thánh / Lòng sùng kính Đức Mẹ Maria – bí quyết để vươn đến sự thánh thiện của các vị Thánh

Lòng sùng kính Đức Mẹ Maria – bí quyết để vươn đến sự thánh thiện của các vị Thánh

Mặc dầu có thể không có một công thức hoàn hảo để đạt được sự thánh thiện cần thiết hầu trở thành một vị thánh, nhưng dường như có một số đặc nét mà các vị Thánh đều có. Như bạn đã học biết về cuộc đời của các vị thánh, rõ ràng là hầu hết các vị ấy đều có một lòng sùng kính và tình yêu thực sự với Mẹ Thiên Chúa.

Các Thánh đã dành giờ để tôn kính Mẹ Maria và xây dựng mối tương quan với Mẹ. Nhiều vị được ban ơn để có được những lối nhìn của Mẹ và nhận được những sứ điệp trực tiếp từ Mẹ. Dường như tất cả các vị ấy đều noi theo tấm gương của Mẹ về sự vâng phục, thanh sạch và khiêm nhường.

Khi chúng ta nỗ lực để trở nên các vị thánh, chúng ta chiêm ngắm Nữ Vương các Thánh để được Mẹ dẫn dắt. Giờ đây, chúng tôi trình bày một vài trích dẫn ngắn về Mẹ Maria từ các vị Thánh để giúp bạn chiêm ngắm trong suốt những ngày còn lại của tháng Kính Mẹ Maria. Các vị thánh này đã tìm thấy nơi Mẹ Maria nguồn gợi hứng bởi tình yêu bao la.

Tác giả: Marigina Bruno             

Chuyển ngữ: Joseph Trần Ngọc Huynh, S.J.

Nguồn: http://catholic-link.org/devotion-to-mary-the-saints-secret-in-attaining-holiness/

Kiểm tra tương tự

Kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu

  Kính Thánh Têrêsa, một vị thánh sống đơn sơ khiêm nhường. Kính Thánh Têrêsa, …

Thánh Giuse – Thinh lặng để hòa vào cõi thinh lặng vô biên của Thiên Chúa

Sự thinh lặng của cha là điều kiện để lắng nghe tiếng Chúa, và cũng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.