Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / 3 phút tĩnh tâm: quân bình trong cuộc sống

3 phút tĩnh tâm: quân bình trong cuộc sống

 

 

 

Trước khi bắt đầu tĩnh tâm, bạn hãy ngừng lại trong giây lát để cho tâm hồn tĩnh lặng. Hãy hít thở thật sâu và chậm rãi. Hãy cảm nhận ánh mắt yêu thương Thiên Chúa đang dành cho bạn.

Lời Chúa (Mt 6,9)

Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển.

Suy niệm

Cầu nguyện, dù trong giây phút ngắn ngủi, là gạt mọi sự qua một bên để không tập trung vào bản thân nhưng hoàn toàn hướng về Thiên Chúa. Nghe thì dễ nhưng thực hành thì khó hơn nhiều. Đức Giê-su muốn các môn đệ của Ngài thực hành cầu nguyện. Kinh Lạy Cha là câu trả lời của Đức Giê-su dành cho môn đệ khi các ông xin Ngài dạy cầu nguyện. Cầu nguyện bắt đầu với việc nhận biết sự hiện diện của Thiên Chúa. Những thứ khác sẽ bắt nguồn từ đó. Khi chúng ta ý thức về sự hiện diện của Chúa trong những khoảnh khắc thường ngày, đời sống của ta trở nên quân bình.

Câu hỏi phản tỉnh

Tôi bắt đầu giờ cầu nguyện như thế nào? Tôi tập trung vào ai?

Khi tôi cảm thấy không biết cầu nguyện như thế nào, tôi có sẵn sàng xin Chúa Giê-su dạy tôi không?

Lời nguyện

(Hãy thưa chuyện với Chúa bằng lời nguyện dưới đây hoặc bằng những lời tâm sự của bạn)

Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển.

Quang Khanh, S.J.

(Nguồn: www.loyolapress.com)

 

3 phút tĩnh tâm: quân bình trong cuộc sống

 

Trước khi bắt đầu tĩnh tâm, bạn hãy ngừng lại trong giây lát để cho tâm hồn tĩnh lặng. Hãy hít thở thật sâu và chậm rãi. Hãy cảm nhận ánh mắt yêu thương Thiên Chúa đang dành cho bạn.

Lời Chúa (Mt 6,9)

Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển.

Suy niệm

Cầu nguyện, dù trong giây phút ngắn ngủi, là gạt mọi sự qua một bên để không tập trung vào bản thân nhưng hoàn toàn hướng về Thiên Chúa. Nghe thì dễ nhưng thực hành thì khó hơn nhiều. Đức Giê-su muốn các môn đệ của Ngài thực hành cầu nguyện. Kinh Lạy Cha là câu trả lời của Đức Giê-su dành cho môn đệ khi các ông xin Ngài dạy cầu nguyện. Cầu nguyện bắt đầu với việc nhận biết sự hiện diện của Thiên Chúa. Những thứ khác sẽ bắt nguồn từ đó. Khi chúng ta ý thức về sự hiện diện của Chúa trong những khoảnh khắc thường ngày, đời sống của ta trở nên quân bình.

Câu hỏi phản tỉnh

Tôi bắt đầu giờ cầu nguyện như thế nào? Tôi tập trung vào ai?

Khi tôi cảm thấy không biết cầu nguyện như thế nào, tôi có sẵn sàng xin Chúa Giê-su dạy tôi không?

Lời nguyện

(Hãy thưa chuyện với Chúa bằng lời nguyện dưới đây hoặc bằng những lời tâm sự của bạn)

Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển.

Quang Khanh, S.J.

(Nguồn: www.loyolapress.com)

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-05-2022

        ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 16/05/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-05-2022

⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 15/05/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con đón nhận ngày …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.