Trang chủ / Giáo Xứ / Hiển Linh / Mừng bổn mạng Thánh Phanxicô Xaviê (Gx. Hiển Linh, 03.12.2017)

Mừng bổn mạng Thánh Phanxicô Xaviê (Gx. Hiển Linh, 03.12.2017)

Chúa nhật thứ nhất Mùa vọng năm nay trùng vào dịp Lễ mừng kính Thánh Phanxicô Xaviê, linh mục, bổn mạng  các xứ truyền giáo (03.12.2017). Vì thế, hòa trong tâm tình kính nhớ Con Thiên Chúa đến với nhân loại lần thứ nhất, cũng như hướng lòng trông đợi Chúa Kitô đến lần thứ hai vào ngày sau hết, cộng đoàn Giáo xứ Hiển Linh hiệp lời cầu nguyện cho Tỉnh Dòng Tên Việt Nam, Cha nguyên chính xứ Phanxicô Xaviê Nguyễn Thanh Hoài SJ, Ca đoàn Phanxicô cùng những ai mang thánh hiệu Phanxicô trong Giáo xứ.

 

“Thánh Phanxicô Xaviê qua đời”, tranh của Giovanni Battista Gaulli

 

Lặng lẽ qua đời trên đảo Thượng Xuyên (Shangchuan), Trung Hoa, sau những năm dài miệt mài truyền giáo tại Ấn Độ, Nhật Bản và các đảo thuộc Đông Nam Á Châu (Borneo, Maluku…), Thánh Phanxicô Xaviê (1506-1552), nhà truyền giáo vĩ đại sau thời Thánh Phaolô Tông đồ, đã để lại mẫu gương của người tông đồ nhiệt thành “ra đi và rao giảng cho muôn dân” (Mt 28,19).

 

Hải trình truyền giáo của Thánh Phanxicô Xaviê

 

Bỏ lại sau lưng tuổi trẻ, sự nghiệp, danh vọng và tương lai tươi sáng của một vị giáo sư triết học trong giới kinh viện tại kinh thành Paris, Phanxicô trước lúc “ra đi” nơi ngài chỉ còn lại tình yêu và ân sủng. Như thế, đối với ngài, là đã đủ.

 

Ca đoàn Phanxicô trong buổi tĩnh tâm ngày 03.12.2017

 

Xin cộng đoàn hiệp lời cầu nguyện cho Tỉnh Dòng, Cha nguyên chính xứ, Ca đoàn Phanxicô cùng những ai mang thánh hiệu trong Giáo xứ, được noi gương thánh nhân, luôn hăng say nhiệt thành tông đồ nơi “cánh đồng truyền giáo” hôm nay.

Ban Mục vụ Truyền thông Giáo xứ Hiển Linh