Trang chủ / Giáo Xứ / Hiển Linh / Giáo xứ Hiển Linh: Bản tin Mục vụ CN I MV 03.12.2017

Giáo xứ Hiển Linh: Bản tin Mục vụ CN I MV 03.12.2017

Bản tin Mục vụ của Giáo xứ Hiển Linh sẽ được phát hành định kỳ (mỗi tuần một số, bắt đầu từ CN I MV 03.12.2017), với mục đích mục vụ cho cộng đoàn Dân Chúa tại Giáo xứ.

Bản tin sẽ gồm 5 mục:

Mục Lời Chúa với Tin Mừng, suy niệm và cầu nguyện của mỗi Chúa nhật;

Mục Giáo hội với các điểm tin, những văn kiện và thông cáo của Giáo hội tại Việt Nam và trên thế giới;

Mục Mục vụ với các điểm tin và thông báo, những sinh hoạt mục vụ của Giáo xứ;

Mục Phụng vụ với lịch phụng vụ trong tuần của Giáo xứ.

Xem và download tại:

Ban tin Muc vu CN I MV 03.12.2017

Ban Mục vụ Truyền thông Giáo xứ Hiển LInh