Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / 3 phút tĩnh tâm: được Chúa sai đi

3 phút tĩnh tâm: được Chúa sai đi

 

Trước khi bắt đầu tĩnh tâm, bạn hãy ngừng lại trong giây lát và gạt qua một bên mọi nỗi bận tâm lo lắng. Hãy hít thở thật sâu và ý thức rằng Thiên Chúa, Đấng mang lại niềm vui, đang ở với bạn.

Lời Chúa (Is 61,1)

Thần khí của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng ngự trên tôi, vì ĐỨC CHÚA đã xức dầu tấn phong tôi, sai đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích cho những tù nhân.

Suy niệm

Khi Đức Giê-su đứng trong hội đường và đọc lớn tiếng đoạn sách trên đây, Ngài đang loan báo sứ mạng của Ngài – đó là rao giảng, là chữa lành và giải thoát những ai đang sống trong cảnh nô lệ. Thính giả của Đức Giê-su đã không hiểu điều họ chứng kiến. Đức Giê-su, Đấng được Chúa Cha sai đến, được xức dầu để thi hành sứ mạng, đang ở giữa họ. Theo một nghĩa nào đó, Ngài đang nâng họ dậy. Chúng ta cũng được xức dầu vào được trao ban cùng một sứ mạng như thế. Ngay lúc này, ta có thể nhớ lại những lời của ngôn sứ Isaia và tiếp tục sứ mạng của Đức Giê-su.

Câu hỏi phản tỉnh

Hôm nay, Thiên Chúa sai tôi đến với ai?

Hôm nay, Thiên Chúa sai ai đến với tôi?

Lời nguyện

(Hãy thưa chuyện với Chúa bằng lời nguyện dưới đây hoặc bằng lời nguyện của bạn)

Lạy Chúa, trong ngày hôm nay, xin giúp con loan báo lời giải thoát và mang tin vui đến với những người Chúa sai con tới.

Quang Khanh, S.J.

(Nguồn: www.loyolapress.com)

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 08-08-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 08/08/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con xin …

Mến Yêu Hằng Ngày, 08-08-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 2, 08-08-2022⏰ 🌷(Mt 17,22-27)🌷 Khi thầy trò tụ họp ở …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.