Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / 3 phút tĩnh tâm: được giải thoát khỏi tội lỗi

3 phút tĩnh tâm: được giải thoát khỏi tội lỗi

 

 

Trước khi bắt đầu tĩnh tâm, bạn hãy ngừng lại trong giây lát và gạt qua một bên mọi nỗi bận tâm lo lắng. Hãy hít thở thật sâu và ý thức rằng Thiên Chúa, Đấng mang lại niềm vui, đang ở với bạn.

Lời Chúa (Dt 10,12)

Còn Đức Ki-tô, sau khi dâng lễ tế duy nhất để đền tội cho nhân loại, Người đã lên ngự bên hữu Thiên Chúa đến muôn đời.

Suy niệm

Đức Giê-su đã dâng hy tế là chính cái chết của Ngài để cứu độ chúng ta. Trước Đức Giê-su, những hy lễ do các tư tế dâng tiến không có khả năng xóa bỏ tội lỗi. Hy tế của Đức Giê-su đã giải phóng chúng ta, một lần cho tất cả, khỏi quyền lực tội lỗi. Mỗi khi chúng ta cử hành Bí tích Thánh Thể, chúng ta nhớ lại và làm sống động cuộc Khổ Nạn, cái chết và sự Phục Sinh của Đức Ki-tô. Nhờ được chia sẻ trong Bí tích Thánh Thể, chúng ta khám phá ra con đường dẫn tới Thiên Chúa.

Câu hỏi phản tỉnh

Làm thế nào để tôi có thể kinh nghiệm về hy tế của Đức Giê-su như là một thực tại đang diễn ra, chứ không phải một sự kiện trong quá khứ?

Tôi được mời gọi để dâng hiến đời sống của mình vì lợi ích của người khác như thế nào?

Lời nguyện

(Hãy thưa chuyện với Chúa Giê-su bằng lời nguyện dưới đây hoặc bằng lời nguyện của bạn)

Lạy Chúa Giê-su là Đấng Cứu Độ, hy tế của Chúa đã giải thoát con khỏi quyền lực tội lỗi. Xin giúp con bước đi trong tự do của con cái Chúa.

Quang Khanh, S.J.

(Nguồn: www.loyolapress.com)

Kiểm tra tương tự

Mến Yêu Hằng Ngày, 03-08-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 03-08-2022⏰ 🌷(Mt 15,21-28)🌷 Ra khỏi đó, Đức Giê-su lui …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-08-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 03/08/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.