Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / [Suy gẫm Lời Chúa Mùa Vọng] – Tuần II MV-Thứ Hai:Con đường bị tắc nghẽn…dẫn đến bại liệt, ù lì. Đứng dậy…ra khỏi bại liệt để chuẩn bị đón Chúa đến.

[Suy gẫm Lời Chúa Mùa Vọng] – Tuần II MV-Thứ Hai:Con đường bị tắc nghẽn…dẫn đến bại liệt, ù lì. Đứng dậy…ra khỏi bại liệt để chuẩn bị đón Chúa đến.

 

Is 35,1-10
Lc 5, 17-26

Trong cuộc sống, chúng ta nhận ra rằng…
.        …ùn tắc các xe trên một con đường làm tê liệt con đường đó và không ai có thể đi tiếp hành trình của họ được,
.        …tắc nghẽn đường truyền tín hiệu thần kinh dẫn đến tê liệt tay chân.

Cũng vậy, lối sống bị tắc nghẽn cũng dẫn đến sự bại liệt của cuộc sống.
Bài Tin Mừng hôm nay kể cho chúng ta câu chuyện Đức Giêsu chữa lành người bại liệt.

Ai là người bại liệt trong câu chuyện này? Phải chăng là người được các người khác khiên đến?
.        …người được khiên đến thì bị bại liệt về thể lý;
.        …những người kinh sư và Pha-ri-sêu cũng là những người bị “bại liệt trong lối suy nghĩ”, vì họ bị sơ cứng trong lối nhìn hay cách suy nghĩ, bị tắc nghẽn trong sự thành kiến về một ai đó, sơ cứng trước những gợi mở mới của cuộc sống và của Chúa;
.        …người liệt nằm nên giường và cả các người kinh sư và Pha-ri-sêu cũng là những người bị “bại liệt trong tâm hồn” cần được Chúa tha thứ nâng dậy. Các kinh sư và người Pha-ri-sêu bị “bại liệt trong tâm hồn” khi bị tắc nghẽn ở việc chu toàn bổn phận giữ luật một cách máy móc, mà quên không đi vào tương giao gắn kết thân tình với Chúa. Người nằm trên giường bị “bại liệt trong tâm hồn” khi bị tắc nghẽn trong sự thụ động ù lì trong niềm tin hướng về Chúa.

Mỗi chúng ta cũng có thể có lối sống bị tắc nghẽn và đang ở trong tình trạng bại liệt…
.        …bại liệt trong lối suy nghĩ như người kinh sư và Pha-ri-sêu;
.        …bại liệt trong trong đời sống tâm cảm: không nhận ra những thúc đẩy trong tim, hay các tương giao liên vị bị đóng băng vì sự thờ ơ; hoặc ngược lại là chúng ta bị trói buộc tê liệt trong những cảm xúc giận-ghét- oán thù, hay những đam mê nhục dục hay nhưng tương giao tình cảm lệch lạc;
.        …bại liệt trong tâm hồn khi bị tắc nghẽn ở việc chu toàn bổn phận thiêng liêng một cách máy móc hay bị tắc nghẽn vì cứ dừng lại ở lời cầu xin Chúa làm theo ý mình muốn.

Những tình trạng bại liệt trên luôn cản trở chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa cách đích thật.

Mùa Vọng là thời gian mỗi chúng ta khai thông lối đi, chỉnh lối sống của cuộc đời mình theo giá trị Tin Mừng của Chúa để ra khỏi tình trạng bại liệt và chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ đầy yêu thương với Chúa. Việc khai thông lối đi và chỉnh lối sống của mỗi chúng ta cần bắt đầu với…
.        …mở ra đón nhận lối nhìn và lối suy nghĩ của Đức Giêsu,
       …lắng nghe lời mời gọi “hãy đứng dậy” và bắt đầu điều chỉnh từng chút lối sống mình,
.        …bước đi từng bước với thực trạng của mình, “vác giường mà đi”, chứ không ảo tưởng về sức mạnh của mình.

Bạn và tôi nhận ra mình đang bị tắc nghẽn ở đâu trong cuộc sống của mình?

Bạn và tôi nhận ra mình đang bị bại liệt như thế nào: trong lối nhìn và lối suy nghĩ, trong cảm xúc và tình cảm , trong các tương giao liên vị, trong đời sống tâm linh?

Đến ngày hôm nay của hành trình mùa Vọng, bạn và tôi lắng nghe được lời mời gọi gì cho cuộc đời mình từ Chúa?

Nghị Trần, S.J.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-01-2022

⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 15/01/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, con hít …

Mến Yêu Hằng Ngày, 15-01-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY ⏰ ⏰Thứ 7, 15-01-2022⏰ 🌷(Mc 2,13-17)🌷 Đức Giê-su lại đi ra bờ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.