Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / [Suy gẫm Lời Chúa Mùa Vọng] – Tuần II MV-Thứ Năm: Phần phúc của những người được Chúa trợ giúp chuẩn bị con đường đón Chúa.

[Suy gẫm Lời Chúa Mùa Vọng] – Tuần II MV-Thứ Năm: Phần phúc của những người được Chúa trợ giúp chuẩn bị con đường đón Chúa.

Is 41, 13-20
Mt 11,11-15

Đức Giêsu đã nói: Những người đã chào đời tính đến Gioan Tẩy Giả thì chưa ai cao trọng hơn ông, nhưng kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời con cao trọng hơn ông.

Điều này có ý nghĩa là gì đối với mỗi chúng ta hôm nay?

Gioan Tẩy Giả là một ngôn sứ có vị trí rất quan trọng vì trực tiếp chuẩn bị cho dân Chúa đón Chúa đến mang ơn cứu độ cho dân Chúa và cho nhân loại. Ông chuẩn bị con đường cho Chúa đến, nhưng trong suốt cuộc đời “làm người dọn đường” ông không biết và cũng không thể hiểu được con đường Chúa đến là như thế nào và lối đi của Chúa cứu độ là ra sao; cho đến khi ông chấm dứt cuộc đời “làm người dọn đường” và bước vào Nước Chúa thì lúc đó ông mới được trọn vẹn hiểu biết “con đường của Chúa” là như thế nào.

Mỗi người chúng ta ngày hôm nay có phần diễm phúc hơn Gioan Tẩy Giả, vì ngay từ khi còn trên hành trình cuộc đời này mỗi chúng ta đã có thể hiểu được “lối đi của Chúa” là như thế nào nhờ Đức Giêsu đã rao giảng và đã sống cho chúng ta được biết.

Mùa Vọng là thời gian mỗi chúng ta chuẩn bị “con đường của Chúa” ngay từ cuộc sống của mình và cũng chuẩn bị để “làm người dọn đường của Chúa”, và điều này không phải chỉ là trách nhiệm nhưng còn là niềm vui, sự an ủi và phần phúc của mỗi chúng ta.

Trong hành trình sửa thẳng lối đi và điều chỉnh lối sống theo giá trị của Chúa, đôi khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi rã rời vì…
.        …đã cố gắng mà không thấy có kết quả ngay,
.        …điều chỉnh rồi mà sao lại “lạc lối” hay là “mất trật tự” trở lại.

Chúng ta được mời gọi cảm nghiệm về niềm vui và phần phúc của mỗi người chúng ta, vì mỗi chúng ta đang cộng tác gắn kết với chính Chúa, hơn cả Gioan Tẩy Giả lúc ông còn sống “làm người dọn đường”, để chuẩn bị cho bản thân mình và chuẩn bị cho những người chung quanh đón Chúa đi vào trong cuộc sống mỗi người và trong thế giới hôm nay; nhờ đó chúng ta có thêm sức mạnh để bước tiếp hành trình điều chỉnh lối sống đón Chúa đến.

Mỗi khi mệt mỏi rã rời trên hành trình chuẩn bị lối đi đón Chúa đến, mỗi chúng ta hãy đọc lại đoạn sách ngôn sứ Is 41,13-20, trong đoạn đó nói rằng:

Đừng sợ..chính Ta sẽ phù trợ ngươi.
Ta sẽ biến ngươi thành một cái bừa vừa mới vừa sắc…
Những ai nghèo hèn, khốn khổ…Ta sẽ đáp lời…Ta sẽ không bỏ rơi chúng.
Ta sẽ khai mở sông ngòi…
Ta sẽ biến hoang địa thành hồ ao…
Ta sẽ trồng bá hương, keo, sim với ô-liu…
Để cùng một lúc, thiên hạ nhận ra, nghiền ngẫm và hiểu rằng: điều ấy bàn tay Chúa đã làm nên…

Hãy dừng lại suy gẫm và cảm nghiệm không phải chỉ có chúng ta là người duy nhất chuẩn bị con đường đón Chúa đến, nhưng chính Chúa cũng đang lao tác làm việc với chúng ta để Chúa đến và mang sự sống của Chúa cho mỗi người và cho thế giới hôm nay.

  • Trên hành trình điều chỉnh lối sống của mình theo lối sống của Chúa trong mùa Vọng này, bạn và tôi đang cảm nhận sự mệt mỏi rã rời như thế nào?
  • Bạn và tôi cảm nghiệm điều gì là sức mạnh để mỗi chúng ta kiên nhẫn đi tiếp hành trình sửa lối sống của mình và “làm người dọn đường của Chúa”?

Nghị Trần, S.J.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-01-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 20/01/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, trong …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-01-2022

    TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/01/2022   CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.