[Suy gẫm Lời Chúa Mùa Vọng] – ngày 18 tháng 12: Chuẩn bị đón Chúa như thánh Giuse

Gr 23,5-8
Mt 1,18-24

Mùa Vọng được chia làm hai giai đoạn:

  • Giai đoạn một từ Chúa Nhật I mùa Vọng đến ngày 16/12: giai đoạn chuẩn bị với ba lời mời gọi “Hãy canh thức – Hãy dọn đường – Hãy vui lên”.
  • Giai đoạn hai từ ngày 17/12 đến 24/12: giai đoạn chuẩn bị gần sát với ngày tưởng niệm Chúa Giáng Sinh. Trong những ngày này, chúng ta sẽ được nghe các câu chuyện Tin Mừng và được nhìn ngắm các nhân vật có dây liên kết rất gần với biến cố Ngôi Hai Thiên Chúa hạ sinh làm người.

Ngày hôm nay, chúng ta được mời gọi cùng lắng nghe câu chuyện của thánh Giuse để chuẩn bị đón Chúa đi vào trong cuộc đời mình và đi vào trong thế giới hôm nay.

Khi xuống thế làm người, Ngôi Hai Thiên Chúa có thể bất chợt xuất hiện trong hình dáng con người và rao giảng kêu gọi mọi người sám hối và đón nhận Nước Chúa. Thế nhưng Thiên Chúa không chọn lựa cách đó, mà muốn Ngôi Hai Thiên Chúa có một gốc tích rõ ràng (Mt 1,18). Ngài đã chọn lựa cắm rể sâu vào gia đình nhân loại, Ngài muốn có một người cha người mẹ trên trần thế này, cũng lớn lên trong kiếp người theo năm tháng, để thật sự chia sẻ trọn vẹn kiếp người và cứu độ mỗi người, để thật sự trở nên “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”.

Chuẩn bị đón Chúa đi vào trong cuộc đời mình và đi vào trong thế giới hôm nay, chúng ta được mời gọi có thái độ sống và hành động như thánh Giuse: Lắng nghe – Đón nhận – Chọn lựa và Thực hành.

      …Giuse đã lắng nghe Chúa trong giấc mơ. Ngày hôm nay mỗi chúng ta cũng như thánh Giuse, chúng ta không nghe tiếng Chúa trực tiếp qua âm thanh của thính giác, nhưng chúng ta lắng nghe Chúa nói với mình qua những thông điệp trong tâm trí, những chuyển động thúc đẩy trong tâm lòng;
      …Giuse đã lắng nghe và đón nhận điều Chúa mời gọi để Chúa đi vào cuộc đời của ngài: Giuse trở nên “cha nuôi” của Đức Giêsu, Ngôi Hai Thiên chúa làm người. Mỗi chúng ta cũng được mời gọi đón nhận điều Chúa mời gọi mình, không phải chỉ vì hợp lý hay vì có niềm vui, nhưng đón nhận ngay cả khi đang đối diện với nghịch cảnh của cuộc đời như thánh Giuse đã làm, với niềm tín thác vào cách thức Chúa đang hướng dẫn cuộc đời mình;
      …Giuse đã lắng nghe, đón nhận và chọn lựa để thi hành như Chúa mời gọi. Giữa nhiều điều để chọn, Giuse đã chọn “điều hơn”: âm thầm rời bỏ là một chọn lựa tốt vì sẽ không làm hại đến Maria, nhưng sau khi lắng nghe và tín thác đón nhận  thì Giuse đã chọn “điều hơn”, đó là đón Maria về nhà. Mỗi chúng ta cũng được mời gọi như Giuse chọn lựa “điều hơn”, không theo tiểu chuẩn của người đời, nhưng chọn điều gì đưa chúng ta đến gắn bó với Chúa hơn và chia sẻ cuộc đời của mình với Chúa hơn.

“Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta” Ngài đang muốn đi vào thế giới và cuộc đời từng người, và Ngài vẫn đang mời gọi mỗi chúng ta cộng tác với Ngài trong tiến trình mỗi chúng ta “lắng nghe – tín thác và đón nhận – chọn lựa và thi hành” như thánh Giuse đã cộng tác vào công cuộc cứu độ của Thiên Chúa.

  • Để chuẩn bị đón Chúa đi vào cuộc đời mình, bạn và tôi đã học được điều gì giúp cho bản thân mình từ thái độ sống và hành động của thánh Giuse?
  • Bạn và tôi đang cảm nhận mình được mời gọi cộng tác vào công cuộc cứu độ của Thiên Chúa như thế nào trong cuộc sống mỗi ngày của mình?

 

Nghị Trần, S.J.

Kiểm tra tương tự

Mến Yêu Hằng Ngày, 23-11-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 23-11-2022⏰ 🌷(Lc 21,12-19)🌷 “Nhưng trước khi tất cả các …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-11-2022

⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 23/11/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con bắt đầu ngày …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *