Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / [Suy gẫm Lời Chúa Mùa Vọng] – ngày 19 tháng 12: Chuẩn bị đón Chúa với bài học của ông Da-ca-ri-a

[Suy gẫm Lời Chúa Mùa Vọng] – ngày 19 tháng 12: Chuẩn bị đón Chúa với bài học của ông Da-ca-ri-a

Tl 13,2-7.24-25a
Lc 1,5-25

Thiên Chúa đã muốn trở nên người phàm để cứu độ con người và đã mời gọi nhiều người cộng tác vào kế hoạch cứu độ đó. Ngài đã ngỏ lời với ông Da-ca-ri-a, đã loan báo về việc thụ thai và hạ sinh của người con của ông là Gio-an Tẩy Giả, người sẽ trở nên “người dọn đường cho Chúa”.
Thiên Chúa của chúng ta là Đấng rất khiêm tốn, Ngài cần đến sự cộng tác của con người để cứu độ con người.
Hôm nay, Thiên Chúa cũng đang mời gọi và cũng cần sự cộng tác của mỗi chúng ta để Chúa có thể đi vào cuộc đời mỗi người và đi vào thế giới.

Câu chuyện của ông Da-ca-ri-a cho mỗi người chúng ta nhiều bài học để ngẫm nghĩ và sống trong hành trình chuẩn bị đón Chúa của mỗi người.

Da-ca-ri-a đã ao ước có một người con, một ao ước nằm sâu trong lòng và kéo dài trong hành trình cuộc đời của ông, và có lẽ ông đã liên tục xin Chúa chúc lành cho ao ước đó. Thế nhưng, khi Chúa chạm đến và giúp hoàn tất ao ước đó nơi ông, thì ông lại nghi ngờ và chất vấn “Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy?”, ông đòi một lý do rõ ràng, một dấu chỉ cụ thể.

  • Nơi mỗi chúng ta, có thể cũng giống như ông Da-ca-ri-a chúng ta sống trong mâu thuẫn: một đàng là ao ước xin Chúa điều gì đó và đàng kia là không dám để Chúa chạm đến và thực hiện ao ước của chúng ta theo cách thức của Chúa.

Da-ca-ri-a đã bị câm, không nói được sau biến cố truyền tin cho ông. Chúng ta thường nghĩ rằng ông ấy đã bị phạt vì không tin Lời Chúa phán. Phải chăng Thiên Chúa của chúng ta là một Đấng dễ giận dữ và luận phạt con người mỗi khi con người không nghe Chúa nói như ông Da-ca-ri-a? Chúng ta dễ hiểu lầm về Thiên Chúa. Da-ca-ri-a không nói được vì có lẽ Chúa thấy ông cần một thời gian để thinh lặng suy gẫm, và không chỉ có ông Da-ca-ri-a im lặng không nói mà bà Ê-li-sa-bét vợ ông cũng rút vào ở ẩn năm tháng. Hai ông bà đã có một thời gian thinh lặng để suy gẫm về những gì Thiên Chúa đang thực hiện trong cuộc sống mình và về lời mời gọi “trở nên cha mẹ của người dọn đường cho Chúa”.

  • Mỗi chúng ta nhiều lúc đã quên đi giá trị của sự thinh lặng trong cuộc sống. Chúng ta nói thật nhiều, chúng ta đi hỏi nhiều điều, rồi cũng tự chất vấn thật nhiều…mà quên mất sự thinh lặng để quan sát và lắng nghe từ bên ngoài đến bên trong nội tâm. Có nhiều khi chúng ta dùng sự thinh lặng như một công cụ để trừng phạt người khác (vợ/chồng thinh lặng khi giận dỗi nhau, cha mẹ thinh lặng để phạt con cái,…) chứ không phải để lắng đọng và đi tìm kiếm sự thật đang diễn ra nơi mình.

Chuẩn bị đón Chúa đến với cuộc đời mình và đến với thế giới hôm nay,
     …mỗi chúng ta cũng rất cần một thái độ thinh lặng nội tâm để lắng nghe và suy gẫm về những gì Chúa đang thực hiện nơi cuộc đời mình, để được dạy dỗ về lối bước của Chúa, để được gắn kết với Chúa hơn;      
     …một sự tín thác vào cách thức Chúa chạm đến những ao ước của mình và dẫn dắt mình bước vào hành trình cộng tác với Chúa.

  • Để chuẩn bị đón Chúa đi vào cuộc đời mình, bạn và tôi đã học được điều gì giúp cho bản thân mình từ tcâu chuyện của ông Da-ca-ri-a?
  • Bạn và tôi đang cảm nhận mình được mời gọi cộng tác vào công cuộc cứu độ của Thiên Chúa như thế nào trong cuộc sống mỗi ngày của mình?

 

Nghị Trần, S.J.

 

Kiểm tra tương tự

Mến Yêu Hằng Ngày, 03-08-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 03-08-2022⏰ 🌷(Mt 15,21-28)🌷 Ra khỏi đó, Đức Giê-su lui …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-08-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 03/08/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.