Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / [Suy gẫm Lời Chúa Mùa Vọng] – 20 tháng 12: Truyền tin cho Mẹ Maria – Cuộc gặp gỡ của hai con tim khao khát.

[Suy gẫm Lời Chúa Mùa Vọng] – 20 tháng 12: Truyền tin cho Mẹ Maria – Cuộc gặp gỡ của hai con tim khao khát.

Is 7,10-14
Lc 1,26-38

Biến cố truyền tin cho Đức Mẹ Maria thường được nhìn như một biến cố diễn ra trong chốc lát và đã tác động mạnh mẽ đến cuộc đời của Mẹ Maria. Nhưng có lẽ khi suy ngẫm về Mẹ Maria thì chúng ta có thể cảm nhận rằng biến cố ấy không phải là một điểm sáng chợt lóe sáng lên trong cuộc đời của Mẹ, mà đó chính là một bước ngoặc trên hành trình của Mẹ đã khởi sự từ trước và tiếp tục trong suốt cuộc đời của Mẹ: đó là hành trình khao khát đi tìm kiếm điều Chúa muốn trao cho cuộc đời mình và quảng đại thực hiện điều đó.

Khi được sứ thần loan báo rằng Mẹ sẽ thụ thai và sinh hạ hài nhi Giêsu, Mẹ đã thưa “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?” (Lc 1,34)
      …Câu hỏi ấy thì khác với câu hỏi ngờ vực và đòi hỏi một dấu chỉ như ông Da-ca-ri-a đã hỏi sứ thần.
      …Mẹ đã lắng nghe với tấm lòng khao khát, và ngang qua câu hỏi đó Mẹ đi tìm hiểu xem điều sứ thần nói sẽ xảy đến với mình cách nào đây và Chúa đang mời gọi cuộc đời mình điều gì. Chính việc lắng nghe với tấm lòng khao khát và đi tìm kiếm điều Chúa đang mời gọi mình đã làm cho Mẹ từng bước mở lòng mình ra hơn nữa với Chúa để Chúa đi vào cuộc đời Mẹ.

Cuộc gặp gỡ giữa sứ thần và Mẹ Maria là cuộc gặp gỡ giữa hai con tim khao khát: Con tim của Chúa đang khao khát đi vào thế giới đến với từng người, và con tim của Mẹ Maria khao khát tìm kiếm và thực hiện điều Chúa mời gọi mình.

…xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1,38)
Chúng ta vẫn thường đến xin với với Mẹ dạy chúng ta biết “xin vâng” như Mẹ, nhưng đôi khi chúng ta không hiểu và cảm nhận hết được lời đáp của Mẹ Maria với Chúa.
Lời đáp của Mẹ trước lời mời gọi của Chúa…
      …không phải là ý nghĩ trong đầu hay chỉ là một ước muốn vâng theo ý Chúa, cũng không phải đơn thuần là một tiếng thưa “xin vâng”;
      …đó là một sự sẳn sàng nơi toàn thể con người của Mẹ để Chúa “thực hiện nơi Mẹ điều Chúa mời gọi Mẹ cộng tác”. Lời đáp đó bao hàm sự tín thác trọn vẹn vào cách Chúa dẫn Mẹ đi, bao hàm cả việc chấp nhận những thách đố, tổn thương và niềm vui trên hành trình bước đi với Chúa như Chúa mời gọi.

Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi…” (Lc 1,38)
Lời đáp của Mẹ trước lời mời gọi của Chúa…
      …không phải là kết quả của một tâm trạng đầy cảm xúc sốt sắng nhất thời, mà mỗi chúng ta đã có thể từng có trong hành trình thiêng liêng;
      …đó là một lời đáp từ hoa trái của một cảm nghiệm sâu sắc về mối tương giao của Mẹ với Chúa. Mẹ đã ý thức và cảm nhận rõ ràng “mình là ai trước Chúa và Chúa là ai đối với mình”; Mẹ đã cảm nhận rõ ràng “giá trị cốt lõi” của cuộc đời mình trong tương giao với Chúa. Cảm nhận mình là một người nữ tỳ của Chúa, Mẹ đã sống đúng giá trị cốt lõi của người nữ tỳ trước Chúa. Chính nhờ đó mà Mẹ đã bắt đầu được lấp đầy và hoàn tất hành trình khao khát đi tìm điều Chúa đang mời gọi mình.

      Trong hành trình tìm kiếm điều gì đó cho cuộc đời mình (nghề nghiệp, tình bạn, bạn đời, ơn gọi,…) chúng ta dễ đi theo sự dẫn dắt của cảm xúc nhất thời; nhưng nơi Mẹ Maria, hành trình tìm kiếm bao gồm trọn cả con người của Mẹ: khao khát bên trong, suy nghĩ, cảm xúc và suy xét phản tỉnh.

      Trong một lựa chọn cho cuộc sống mình, chúng ta cũng dễ bị chi phối bởi sự thực dụng mà quên mất giá trị cốt lõi của cuộc đời mình; nhưng nơi Mẹ Maria, chọn lựa của Mẹ được đặt trên nền tảng tương giao của mình với Chúa và giá trị cốt lõi của cuộc đời mình trước Chúa.

Chúng ta đang sắp kết thúc hành trình mùa Vọng, mùa mong chờ và khao khát đón Chúa đi vào cuộc đời mình.
 Từ việc chiêm ngắm Mẹ trong biến cố truyền tin, bạn và tôi được đụng chạm và được thôi thúc về điều gì nơi bản thân giúp chuẩn bị đón Chúa vào cuộc đời mình?

 

Nghị Trần, S.J.

Kiểm tra tương tự

Mến Yêu Hằng Ngày, 03-08-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 03-08-2022⏰ 🌷(Mt 15,21-28)🌷 Ra khỏi đó, Đức Giê-su lui …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-08-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 03/08/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.