Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 5-2, Click to Pray

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 5-2, Click to Pray

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

“Cha ơi, khi mặt trời ló rạng đằng Đông, con suy gẫm về mẫu gương của thánh Agatha. Xin Chúa Thánh Thần dẫn dắt con hướng về chân, thiện, mỹ. Ngày hôm nay, con xin dâng lên Cha trọn bản thân cùng mọi sự thuộc về con để cầu nguyện cho những ý chỉ trong tháng này của Đức Giáo Hoàng. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

Father, as the morning sun rises in the East, I dwell upon the example of Saint Agatha. May your Holy Spirit guide me in the path of truth, goodness and beauty. I offer you all that I am and possess this day for the Pope’s monthly intentions. [Our Father]

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI CHIỀU

“Nếu chúng ta luôn có Lời Chúa trong tim mình, thì chẳng cám dỗ nào có thể tách chúng ta ra khỏi Thiên Chúa.” (ĐGH. Phanxicô)
Khi con đi vào giữa lòng thế giới hôm nay, lạy Chúa, xin Lời Ngài luôn ở với con.”

“If we had God’s Word always in our heart, no temptation could separate us from God.” (Pope Francis) May your word be always we me, Lord, as I go into the world.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Khi mặt trời đã khuất nơi chân trời xa, con tạ ơn Chúa vì Ngài luôn ở bên con. Hôm nay, con có trung thành với Lời Ngài không? Liệu trái tim con có ngập tràn tình yêu và lòng trắc ẩn hướng về những người đối nghịch với con không? Xin Ngài đến biến đổi trái tim con, giúp con nhìn mọi người bằng ánh mắt của Ngài. Lạy Cha chúng con ở trên trời … 

As the sun passes over the horizon, I thank you, Lord, for your abiding presence. Was I faithful to your word today? Was my heart full of love and compassion towards my enemies? Please come and transform my heart that I may see all people as you see them. [Our Father]

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-06-2022

 ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 26/06/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Khởi đầu ngày …

Mến Yêu Hằng Ngày, 23-06-2022

⏰Mến Yêu Hằng Ngày⏰ 🌷“Chúa Dủ Lòng Thương” 🌷 ⏰Thứ 5, 23-06-2022⏰ 🌷(Lc 1, 57-66.80)🌷 …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.