Trang Nhà / Những thách đố của sự khó nghèo trong đời tu / 8. Những thích đố liên quan đến khó nghèo

8. Những thích đố liên quan đến khó nghèo

Kiểm tra tương tự

Điều phải làm (Chúa nhật 27 thường niên năm C)

  ✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. 5 Khi ấy, các Tông Đồ thưa …

Tình Mẹ mãi thương con

“Ầu ơ ví dầu. Cầu ván đóng đinh. Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó …