Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 6-2, Click to Pray

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 6-2, Click to Pray

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, sáng nay con xin suy gẫm về ánh mắt yêu thương của Cha. Khi thực hiện các công việc thường nhật, con nhớ đến tấm gương can trường làm chứng mạnh mẽ cho tình yêu Cha của thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo. Xin Chúa Thánh Thần ban sức mạnh để con can đảm trở nên chứng nhân sống động cho Cha như Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo khi xưa. Con dâng lên Cha lời cầu nguyện, công việc, niềm vui và những đau khổ để cầu xin cho Hội Thánh, cho chương trình Tông Đồ Cầu Nguyện và cho ý nguyện trong tháng này của Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

Heavenly Father, I consider your loving gaze this morning. As I go forth about my daily duties, I remember the example of Saint Paul Miki and companions, and their powerful witness to your love. May your Holy Spirit strengthen me to be a living witness as they were. I offer you this day my prayers, works, joys and suffering, for the Church, all the Apostles of Prayer and for the intentions of Pope Francis for this month. [Our Father]

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI CHIỀU

“Chúng ta hãy thúc đẩy tình bạn hữu và sự tôn trọng giữa người nam và người nữ trong các truyền thống tôn giáo khác nhau, để xây dựng một thế giới hòa bình.” (ĐGH. Phanxicô)
Lạy Chúa, xin cho con trở nên người xây dựng cầu nối hòa bình hôm nay.

“Let’s promote friendship and respect between men and women of different religious traditions in order to build a world of peace.” (Pope Francis) Lord, may I be a bridge-builder today.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Khi màn đêm dần buông, con nhớ lại những khoảnh khắc của một ngày qua. Liệu con đã là sứ giả của hòa bình và sự tha thứ chưa? Con đã sống Phúc Âm trong suy nghĩ, lời nói và việc làm của mình ra sao? Đêm nay, lạy Chúa, xin Ngài thứ tha cùng thương chữa lành trái tim con. Xin cho tình yêu và sự tốt lành của Ngài ngày càng lan tỏa khắp nơi. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

As the evening sky vanishes, I remember the many moments that have passed. Was I a messenger of peace and forgiveness? How well did I live out the Gospel in my thoughts, words and deeds? I seek your forgiveness, Lord and may you heal my heart this night and may your love propel further along the path of goodness. [Our Father]

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-06-2022

 ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 26/06/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Khởi đầu ngày …

Mến Yêu Hằng Ngày, 23-06-2022

⏰Mến Yêu Hằng Ngày⏰ 🌷“Chúa Dủ Lòng Thương” 🌷 ⏰Thứ 5, 23-06-2022⏰ 🌷(Lc 1, 57-66.80)🌷 …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.