Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 9-2, Click to Pray

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 9-2, Click to Pray

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha nhân lành, con chiêm ngắm và nghỉ ngơi trong sự hiện diện của Cha. Xin cho con biết cộng tác với Thần Khí của Cha hôm nay và trở thành khí cụ đắc lực của Cha. Con dâng lên Cha những suy nghĩ, lời nói, và hành động cùng trót bản thân con để hiệp thông với ý nguyện của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này, là xin cho những người có quyền lực về kinh tế, chính trị, hoặc thiêng liêng biết khước từ mọi quyến rũ của tham nhũng. Kính mừng Maria đầy ơn phúc…

WITH JESUS IN THE MORNING

Gracious Father, I look to you and rest in your presence. May I cooperate with your Spirit this day and be a collaborator with you. I offer you my thoughts, words, deeds and all that I am for the intentions of Pope Francis for this month, that those who have material, political or spiritual power may resist any lure of corruption. [Hail Mary]
— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Sự hiện hữu của Chúa Giêsu có thể được thông truyền qua cuộc sống của chúng ta và qua ngôn ngữ của tình yêu nhưng không và cụ thể.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin đến và ở lại trong trái tim con và xin tình yêu của Ngài phủ đầy trên con.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“The presence of Jesus can be communicated through our lives and the language of gratuitous and concrete love.” (Pope Francis) Come dwell in my heart, Lord, and may your love in me overflow.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi một ngày nữa lại kết thúc, con hồi tâm nhìn lại những tác động âm thầm của Chúa trong trái tim con. Con đã để cho Thần Khí Ngài hướng dẫn con hay chưa? Liệu con có là vật trở ngại cho con đường tình yêu của Ngài không? Lạy Chúa, xin tha thứ cho con và đổ đầy tim con bằng tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As another day ends, Lord, I pause to consider your hidden movements in my heart. Did I let your Spirit guide me? Was I an obstacle in any way to your love? Forgive me, Lord, and fill my heart with your love and mercy. [Our Father]

Kiểm tra tương tự

Mến Yêu Hằng Ngày, 16-05-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ 🌷THA THỨ ĐỂ ĐƯỢC THỨ THA🌷 ⏰Thứ 5, 16-06-2022⏰ 🌷(Mt 6, …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-05-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 16/06/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Hôm nay, Giáo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.