Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 13-2, Click to Pray

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 13-2, Click to Pray

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Cha ơi, trong giờ phút này, con thinh lặng để nhận ra sự hiện diện của Cha bên con. Xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn con trên đường ngay nẻo chính, chọn làm những việc lành và tránh xa những điều làm con xa Cha. Hôm nay, con xin dâng trái tim và trọn bản thân con cho Cha. Xin Chúa Thánh Thần ngự đến, ở lại trong con và giúp con cầu nguyện với những ý nguyện của Đức Giáo Hoàngtrong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Father, I pause to recognize your presence. May the Holy Spirit guide me along the right path, choosing to do good and avoiding whatever leads me away from you. I offer you my heart this day and all that I am. May the Holy Spirit come to dwell within me and help me to pray for the Pope’s intentions for this month. [Our Father]

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Hãy để cho lời nói cùng hành động của Đức Giê-su thách thức chúng ta và hãy đáp lại tiếng Ngài mời gọi. Như thế mới là người đúng nghĩa, và sống hạnh phúc trong tình yêu.” (ĐGH. Phanxicô) Xin đến với con, Lạy Chúa, bởi con đang nỗ lực sống tròn đầy trong Thần Khí của Ngài.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Let us be challenged by the words and actions of Jesus, and welcome his call to a life that is fully human, happy to spend itself in love.” (Pope Francis) Come with me, Lord, as I try to live fully alive in your Spirit.

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Trong giây phút cuối ngày, con thinh lặng để hồi tâm về một ngày đã qua. Con đã đáp trả tiếng Chúa Thánh Thần trong đời con như thế nào? Liệu con có đặt chướng ngại vật nào để ngăn cản tiếng Chúa không? Lạy Chúa, xin hãy ở lại với con đêm nay và ban ơn giúp con biết nghe theo tiếng Ngài, thậm chí ngay cả những lúc khó khăn gian nan. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, I take a few moments to review the day. How did I respond to the Holy Spirit in my life? Did I put up any obstacles to your voice? Remain with me, Lord, this night and grant that I may listen to you, even when it is difficult. [Our Father]

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-06-2022

 ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 26/06/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Khởi đầu ngày …

Mến Yêu Hằng Ngày, 23-06-2022

⏰Mến Yêu Hằng Ngày⏰ 🌷“Chúa Dủ Lòng Thương” 🌷 ⏰Thứ 5, 23-06-2022⏰ 🌷(Lc 1, 57-66.80)🌷 …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.