Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 14-2 Lễ Tro, Click to Pray

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 14-2 Lễ Tro, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN 14-2

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, trong ngày thứ Tư Lễ Tro, con nghỉ ngơi trong sự hiện diện của Cha. Xin cho con biết tận dụng mùa Chay Thánh này hầu làm sống lại tinh thần đã sa xút trong con và được bén lửa trong tình yêu thương của Cha. Con xin dâng lên Cha quả tim và trọn bản thân con. Cách riêng, con cũng xin dâng lên Cha ngày hôm nay của con để cầu nguyện cho những ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, I rest in your presence on this Ash Wednesday. May I use this season of Lent to revive my drooping spirit and be inflamed with your love. I offer you my heart this day and all that I am. In particular, I offer you my day for the intentions of Pope Francis for this month. [Hail Mary]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Nguyện xin Đức Giê-su Kitô, Đấng đã chiến thắng bóng đêm tội lỗi và sự chết, ban bình an xuống trên mọi ngày trong đời ta.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin hãy lấy đi và biến đổi trái tim con để con trở nên ánh sáng cho tha nhân.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“May Jesus, who vanquished the darkness of sin and death, grant peace to our days.” (Pope Francis) Take, Lord, my heart and transform me so that I may be a light to others.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi Mặt Trời ẩn khuất nơi chân trời xa, lạy Chúa, con suy xét về sự trung thành của con với Lời Ngài. Con có sống lòng thương xót và trắc ẩn với tha nhân không? Con đã cư xử thế nào với tha nhân, đặc biệt là với những người thân cận nhất? Chúa ơi, đêm nay, xin hãy chữa lành tâm hồn con và ban ơn cho con, giúp con bước sát theo Ngài trong mùa Chay Thánh này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As the sun sets over the horizon, I consider how I was faithful to you, Lord. Was I a missionary of mercy and compassion? How did I treat others, especially those closest to me? Heal my heart this night, Lord, grant that I may follow you more closely this Lenten season. [Our Father]

Kiểm tra tương tự

Mến Yêu Hằng Ngày, 16-05-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ 🌷THA THỨ ĐỂ ĐƯỢC THỨ THA🌷 ⏰Thứ 5, 16-06-2022⏰ 🌷(Mt 6, …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-05-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 16/06/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Hôm nay, Giáo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.