Trang Nhà / ____BÀI VIẾT / [Mở lòng] – Thứ Bảy trước Chúa Nhật I Mùa Chay

[Mở lòng] – Thứ Bảy trước Chúa Nhật I Mùa Chay

« Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời,
xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến,
ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. » (Mt 6, 9-10) 

Tiếp tục lời kinh Lạy Cha, hôm nay chúng ta đi vào lời cầu xin thứ hai « xin cho triều đại Cha mau đến ». Đầu tiên, chúng ta phải hiểu thế nào về triều đại Cha hay Nước Trời được nhắc trong kinh Lạy Cha? Đối với Đức Benedicto 16 thì: « Nơi đâu Chúa Giê-su đang hiện diện, thì Nước Trời cũng đang có mặt » (Ratzinger J., Benedikt 16, Jesus von Nazareth, t.181).

Như vậy, Nước Trời được chính Đức Kitô giới thiệu trong cách thức thật tuyệt vời. Nước Trời gắn liền với sự nghèo khó khiêm hạ của hang bò lừa ở Bê-lem ; với những dấu chân rảo bước của người Mục Tử hiền lành, khiêm nhượng và nhân lành, luôn sẵn sàng bảo vệ chiên trước thú dữ đe dọa và sẵn sàng hiến mình cho chiên; với chính sự tự nguyện chết cho tất cả những người con yêu dấu của Ngài; và với thập giá giương cao để cứu độ tất cả mọi người.

« Xin cho triều đại Cha mau đến ». Lời cầu xin này chính là lời cầu xin của chúng ta. Phải chăng khi cầu xin như vậy, là chúng ta cũng đang cầu xin cho được trở nên giống như Đức Kitô, cầu xin cho được « tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi. » (Gal 2,20). Để khi Đức Kitô sống trong tôi thực sự, thì tôi ở đâu, Nước Trời cũng hiện diện. Như vậy, lời cầu xin thứ hai của Kinh Lạy Cha cũng là lời cầu xin cho được sống tinh thần theo bước Đức Kitô, cầu xin để được « chia sẻ với Ngài một mái nhà », để được trở nên một với Ngài trong một thân thể duy nhất. Đức Benedicto 16 đã nói tiếp rằng : « Cầu Xin cho triều đại Cha mau đến có nghĩa là đang nói với Chúa Giê-su : Lạy Chúa, xin cho chúng con trở nên những người thuộc về Ngài. Xin hãy ngự đến trong chúng con, xin hãy sống trong chúng con ; xin hãy hiệp nhất tất cả nhân loại đang bị phân tán về thân thể của Ngài, để trong Ngài tất cả đều quy phục Thiên Chúa và Ngài có thể trao tất cả cho Cha, để Thiên Chúa là Thiên Chúa của tất cả và trong tất cả ».

« Xin cho triều đại Cha mau đến ». Lời cầu xin này chính là lời cầu xin của chúng ta. Khi cầu nguyện như vậy là chúng ta đang sống trong sự ý thức : « Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho » (Mt 6, 33). Với lời nhắn nhủ này, Đức Kitô đưa ra tiêu chuẩn ưu tiên hàng đầu cho tất cả mọi việc làm và mọi hành động của con người chúng ta. Thực vậy, lời của Đức Kitô giúp chúng ta phân biệt được điều gì quan trọng nhất cho đời sống làm người của chúng ta trong một thế giới phức tạp. Một thế giới có quá nhiều « khuôn mặt », có quá nhiều ý thức hệ luôn nài kéo con người. Một thế giới mà trong đó con người hôm nay đang là con người của kỹ thuật, của tự động hóa, của computer… Con người hiện đại của ngày hôm nay đang muốn tự hoàn thiện mình, đang muốn đặt toàn bộ lịch sử đời mình vào trong bàn tay nhỏ bé nhưng đầy tham vọng của mình. Như vậy, lời cầu xin cho Nước Cha trị đến giúp loài người chúng ta biết luôn chỉnh đốn đời sống và hành động của mình theo trật tự của Thiên Chúa.

Kết thúc giờ cầu nguyện, thật tự nhiên, tôi tâm tình với Cha, có thể nói lên lòng ao ước của tôi được trở nên người thuộc về Đức Kitô, và sau đó tôi đọc chậm rãi Kinh Lạy Cha. Chúng ta cũng nhớ tới điều tập sống từ thứ tư lễ tro đến thứ bảy sau lễ tro: Chú ý sống thân mật với Cha trên trời.

LM. GB. Nguyễn Ngọc Thế, S.J.

Kiểm tra tương tự

Trái tim bị lưỡi đòng đâm thâu

Lm. Antôn Ngô văn Vững, SJ. “Một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn …

Chiêm ngắm Thánh Tâm Đức Giêsu

  Không biết tự bao giờ và vì lý do gì mà người ta thường …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.