Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 19-2, Click to Pray

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 19-2, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN NGÀY 19-2

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Cha ơi, khi mặt trời ló rạng, con nhớ đến Cha. Xin Chúa Thánh Thần thúc đẩy con trên đường yêu thương, dẫn dắt mọi hành động của con theo Thánh Ý Ngài. Con dâng ngày hôm nay cho Cha, để hiệp thông cầu nguyện cho những ý chỉ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

Father, as the morning sun rises, my thoughts turn to you. May your Holy Spirit propel me further along the path of love and may my actions be in accord with your will. I offer you this day for the intentions of Pope Francis for this month. [Our Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Giê-su muốn ta nhìn thẳng vào Ngài, đón nhận Ngài và yêu mến Ngài.” (ĐGH. Phanxicô) Lạy Chúa, xin giúp con không tránh né, nhưng luôn sẵn sàng đón nhận ánh mắt tha thiết của Chúa.

“Jesus asks to be looked in the eye, to be acknowledged, to be loved.” (Pope Francis) Lord, may I not turn away from you, but always behold your gaze.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi tia nắng cuối ngày đã tắt, lạy Chúa, con chạy đến ngắm nhìn Thánh Nhan Ngài. Hôm nay, con có trung thành với Lời Chúa không? Hành động của con có xuất phát từ Tin Mừng không? Lạy Chúa, xin hãy đến biến đổi tim con và thêm sức giúp con bước theo chân Ngài. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

As the last rays disappear over the horizon, I look to you, Lord, to see your face. Was I faithful to your word today? Were my actions inspired by the Gospel? Please come and transform my heart and strengthen me to follow more closely in your footsteps. [Our Father]

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 01-07-2022

⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 01/07/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, con đón …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 30-06-2022

⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 30/06/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con cảm tạ Cha …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.