Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 21-2, Click to Pray

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 21-2, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN NGÀY 21-2

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha Nhân Từ, con xin bắt đầu ngày mới qua việc noi theo gương Cha Thánh Phêrô Damiano. Xin cho đời sống của thánh nhân trở nên ngọn hải đăng, chỉ lối cho con biết cách khỏa lấp chính mình bằng tình yêu của Chúa. Hôm nay, con xin dâng lên Cha mọi việc làm, cả nỗi buồn lẫn niềm vui, để cầu nguyện theo ý nguyện của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này. Lạy cha chúng con ở trên trời…

Merciful Father, I begin this day recognizing the example of Saint Peter Damian. May his life be a beacon for me, showing me how to be filled with the love of God. I offer you this day, all my works, joys and sufferings, for the intentions of Pope Francis for this month. [Our Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

Xin cho chúng con luôn tìm kiếm để luôn giữ được “giai điệu” của cuộc sống, biết mục đích và vinh quang của con là gì. Bởi mục đích đó mà chúng con hiện hữu, làm việc, đấu tranh và đau khổ” (Đức Giáo Hoàng Phanxicô). Lạy Chúa, xin cho những ưu tiên của riêng con phản ánh những gì mà con hằng mong mỏi với trọn cả con tim.

“Let us seek to always hold high the ‘tone’ of our life, remembering the goal and glory for which we exist, work, struggle and suffer.” (Pope Francis) Lord, may my priorities reflect the goal for which I desire with all my heart.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Một ngày nữa lại kết thúc, tôi ý thức những biến cố xảy ra trong ngày hôm nay. Tôi đã đối diện với những khó khăn như thế nào? Tôi có xem đó như là một món quà hay cản trở của tôi? Tôi đã thật sự nhân từ ngay cả đối với những kẻ thù của tôi không? Xin ở lại với con trong đêm nay, lạy Chúa và chữa lành tim của con, để con biết chấp nhận mọi thứ đến với con trong Thánh Ý của Ngài. Kính mừng Maria…

As another day closes, I consider the events that took place this day. How did I react to any difficulties? Did I see them as a gift or hindrance? Was I merciful, even to my enemies? Stay with me tonight, Lord, and heal my heart that it may accept everything as coming from your hand. [Hail Mary] 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-06-2022

 ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 26/06/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Khởi đầu ngày …

Mến Yêu Hằng Ngày, 23-06-2022

⏰Mến Yêu Hằng Ngày⏰ 🌷“Chúa Dủ Lòng Thương” 🌷 ⏰Thứ 5, 23-06-2022⏰ 🌷(Lc 1, 57-66.80)🌷 …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.