Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 1-3, Click to Pray

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 1-3, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 1-3

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha hằng sống, khi bình minh ló rạng nơi chân trời, con suy tư về sự tốt lành Ngài dành cho con. Xin giúp con can đảm và bền bỉ thi hành Thánh Ý Cha cho dù phải trả giá thế nào đi chăng nữa. Cha ơi, con xin dâng ngày hôm nay của con trong sự hiệp thông với Trái Tim Cực Thánh Cha cho Hội Thánh và những ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Eternal Father, as the morning sun rises in the East, I meditate on your goodness to me. As I begin this day, grant me the courage and strength to do your will, at whatever cost. I offer this day in union with your Most Sacred Heart for the Church and for the Pope’s monthly intentions. [Our Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Chúng ta hãy khiêm tốn phó thác bản thân cho sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần, để tránh bước đi trên con đường lầm lạc và khép cửa trái tim mình.” (ĐGH. Phanxicô).

Lạy Chúa, xin hãy đón nhận và dẫn dắt con trên nẻo chính đường ngay.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Let us allow ourselves to be humbly led by the Holy Spirit in order to avoid taking the wrong road and closing our hearts.” (Pope Francis) Take, Lord, and receive me, lead me along the right path.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi màn đêm dần buông, con trông lên Ngài. Lạy Chúa, xin giúp con nhìn lại ngày hôm nay trong sự quan phòng của Ngài. Con có bác ái với người khác trong tư tưởng, lời nói và việc làm không? Con đã tác động tích cực đến thế giới hôm nay ra sao? Chúa ơi, xin hãy đến biến đổi trái tim con, giúp con ngày mai biết dâng lên Ngài cả niềm vui lẫn khổ đau, và luôn cậy dựa vào Ngài trong mọi sự. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As darkness begins to cover the earth, I look to you, Lord. Help me to review my day in the light of your providence. Was I charitable towards others in thought, word and deed? How did I positively impact the world today? Please come and transform my heart and help me tomorrow to offer all my joys and suffering to you, relying on your aid for all that I do. [Hail Mary]

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 08-08-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 08/08/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con xin …

Mến Yêu Hằng Ngày, 08-08-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 2, 08-08-2022⏰ 🌷(Mt 17,22-27)🌷 Khi thầy trò tụ họp ở …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.