Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-4, Click to Pray

Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-4, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14-4

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, con xin dừng lại tại giây phút bắt đầu ngày hôm nay để cầu xin Ngài thương trợ giúp. Xin Chúa Thánh Thần ban cho con sự khiêm tốn để con biết nhận ra vị trí của mình trên thế giới này và biết cộng tác vào sứ mệnh từ bi và lòng thương xót của Ngài. Con xin dâng lên Cha con tim và trọn bản thân con. Đặc biệt hơn, con xin dâng ngày hôm nay theo ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, I pause at the beginning of this day to ask for your help. May your Spirit infuse in me a true humility that recognizes my place in the world and opens me up to cooperate in your mission of compassion and mercy. I offer you my heart this day and all that I am. In particular, I offer you my day for the intentions of Pope Francis for this month. [Hail Mary]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Sự hiện diện của Chúa Giê-su có thể được loan truyền qua đời sống chúng ta và qua ngôn ngữ của tình yêu nhưng không và cụ thể” (ĐGH. Phanxicô). Lạy Chúa, xin Ngài biến đổi trái tim con để từ đó con tiếp tục mang yêu thương của Chúa đến cho mọi người.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“The presence of Jesus can be communicated through our lives and the language of gratuitous and concrete love.” (Pope Francis) Take, Lord, my heart and transform it, so that I can continually communicate your love to all people.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi một ngày nữa trôi qua, con nhìn lại lòng mình và những điều đã xảy ra trong ngày hôm nay. Lạy Chúa, con đã loan truyền sự hiện diện của Ngài cho mọi người thông qua cuộc sống của con chưa? Những hành động của con đã xứng đáng với niềm tin Kitô giáo hay chưa? Lạy Chúa, xin chữa lành trái tim con đêm nay và ban sức mạnh cho con để con biết trở nên người truyền đạt tình yêu của Chúa đến cho mọi người. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As another day passes, I examine my heart and the many events that transpired. Did I communicate your presence, Lord, to others through my life? Did my actions live up to my Christian beliefs? Heal my heart this night, Lord, and grant me the strength to be a communicator of your love for all people. [Our Father]

(Biên dịch: Bạn Đường Linh Thao) 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-11-2021

      ⏰ TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN ⏰ ⏰NGÀY 24/11/2021⏰ 🌻 CÙNG CHÚA GIÊSU …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-11-2021

⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN ⏰ ⏰NGÀY 23/11/2021⏰ 🌻 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG 🌻 Khi ngày …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.