Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-4, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14-4 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, con xin dừng lại tại giây phút bắt đầu ngày hôm nay để cầu xin Ngài thương trợ giúp. Xin Chúa Thánh Thần ban cho con sự khiêm tốn để con biết nhận ra vị trí của mình trên thế … Đọc tiếp Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-4, Click to Pray