Trang nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Ngày, 15-4, Click to Pray

Tông Đồ Cầu Ngày, 15-4, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15-4

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, ngay khi ánh sáng ngày mới xua tan đi màn đêm u tối, con chiêm nghiệm về sự hiện diện của Cha. Xin Cha ban ơn lành cho con để con sống ngày hôm nay như một minh chứng của một người Kitô hữu đích thực cho người khác. Xin Thánh Tâm Chúa Giêsu chỉ dạy con cách đối xử với tha nhân như anh chị em đồng hành cùng nhau trên chuyến hành hương về nhà Cha. Con xin dâng Cha trái tim này và trọn bản thân con theo ý chỉ cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, as the light of day overcomes the darkness of night, I consider your presence. Grant that I may live today as an example for others of what it means to be a Christian. May your Sacred Heart teach me how to treat others as fellow brothers and sisters journeying together. I offer you my heart this day and all that I am for the intentions of Pope Francis this month. [Hail Mary]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Nhờ sự Phục Sinh của Ngài, Chúa Giê-su đã giải phóng chúng ta khỏi nô lệ của tội lỗi và cái chết, và đã mở ra trước mắt chúng ta con đường đưa tới sự sống đời đời.” (Đức Giáo Hoàng Phanxicô). Lạy Chúa, xin giải thoát con và dẫn đưa con đến cuộc sống mới mỗi ngày trọn đời con.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“By his resurrection, Jesus Christ has set us free from the slavery of sin and death, and has opened before us the way to eternal life.” (Pope Francis) Set me free, Lord, and lead me to newness of life each and every day.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, vào giây phút cuối ngày hôm nay, con cảm tạ Chúa vì tất cả những điều Ngài làm cho con. Liệu con có nhớ đến Chúa trong những việc con làm hay chưa? Liệu con đã để tình thương của Ngài biến đổi con thành ánh sáng soi dẫn cho mọi người? Lạy Chúa, xin Ngài đến cùng con đêm nay và ban cho con tự do, một tự do đích thực mà chỉ có thể phát xuất từ Ngài mà thôi. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, Lord, I thank you for all that you have done for me. Did I remember you during my various activities? Did I let your love transform me into a beacon of light for others? Visit me this night, Lord, and infuse in me a freedom that only comes from you. [Our Father] 

(Biên dịch: Bạn Đường Linh Thao) 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.