Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 4-5, Click to Pray

Tông Đồ Cầu Nguyện, 4-5, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 04-05

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, trong ngày thứ Sáu đầu tháng Năm này, con tạ ơn Cha vì tình yêu Cha hằng đỡ nâng đời con và tất cả mọi người. Trong sự ý thức rằng tình yêu Cha sẽ đổi mới đời con, xin giúp con biết yêu thương trong mọi lời nói và việc làm, kể cả những khi khó khăn nhất. Hiệp thông với Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của Đức Giáo Hoàng, con dâng lên Cha trọn ngày sống này, để xin cho các Kitô hữu biết hoàn thành sứ vụ đặc nhiệm của mình khi dùng óc sáng tạo để đương đầu với những thách đố của thế giới hôm nay. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, on this first Friday of May, I thank you for the love that upholds my life and the life of every man and woman who inhabits this world. Conscious of being renewed in your love, help me to love with my actions and words, even when it is most difficult. I join especially the Pope’s Worldwide Prayer Network, offering my day so that the lay faithful may fulfill their specific mission, by responding with creativity to the challenges that face the world today. [Our_Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.” (Ga 15,15). Giêsu là người bạn tuyệt vời và thân thiết nhất của chúng ta. Ngài đã chọn chúng ta từ muôn thuở để ở cùng chúng ta. Đừng để tội lỗi chia cách chúng ta khỏi Giêsu. Bởi lẽ, dù cho chúng ta có sa ngã, có lỗi phạm đến đâu đi chăng nữa, Ngài vẫn mãi là người bạn thân thiết nhất và luôn giang tay đón chúng ta trở về.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“I no longer call you slaves, because a slave does not know what his master is doing. I have called you friends, because I have told you everything I have heard from my Father” (John 15:15). Jesus is our greatest and best friend. He chose us from eternity to be with us. Let not sin take us away from Jesus, for in spite of our faults, he remains our best friend and always has open arms to welcome us.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài đã ở bên con trong suốt ngày qua. Trước khi nhắm mắt kết thúc ngày dài, con xin xét lại ngày sống và nhận ra bao điều con đã làm ngơ. Hôm nay, có bao nhiêu cơ hội làm việc tốt lành mà con đã bỏ qua? Chúa ơi xin giúp con, để ngay ngày mai con có thể bắt đầu ngày mới với quyết tâm trung thành với tình yêu của Ngài, và không lãng phí bất kì cơ hội nào để thực hành những việc lành trong mắt Ngài. Chúa muốn con yêu thương những người mà Ngài yêu thương, và yêu thương mọi người chẳng trừ một ai. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Thank you, Lord, for your presence throughout the day. As I go to bed, I examine my day and recognize many things I did not do. How many good deeds did I have the chance to do, but chose not to do? Help me, tomorrow, to start the day determined to be faithful to your love and not waste the occasion to practice what is good in your eyes. You ask me to love those you love, and to love everyone without exception. [Our_Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao 

Kiểm tra tương tự

Mến Yêu Hằng Ngày, 03-08-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 03-08-2022⏰ 🌷(Mt 15,21-28)🌷 Ra khỏi đó, Đức Giê-su lui …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-08-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 03/08/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.