Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 5-5, Click to Pray

Tông Đồ Cầu Nguyện, 5-5, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 05 – 05

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Thưa Cha rất đỗi thương yêu, con đã nhận ra được ơn cứu rỗi của Cha suốt mùa Phục Sinh này trong đời sống con. Con tạ ơn Cha vì điều đó. Con biết chính Cha đã chọn con và sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi con! Vậy nên trong suốt ngày sống của con hôm nay, xin Ngài đón con trở về mỗi khi con lạc lối và rơi vào những điều đố kị ghét ghen, những gì là cao ngạo giả dối. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, con xin dâng lên Cha các lời nguyện xin để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và các ý chỉ của Ngài trong tháng này. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Loving Father, during this Easter season I recognize and thank you for your saving presence in my life. I know that you have chosen me and never give up on me! So I ask you, Lord, to pick me up, whenever, throughout the day, I trip and fall in envy, hypocrisy or pride. Through Mary, I offer my prayers for the Holy Father and his intentions for this month. [Hail_Mary]

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI CHIỀU

“Hãy nhớ lời Thầy nói với anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em.” (Ga 15,20) Chúng ta đừng sợ bị bách hại vì danh Chúa, nhưng hãy ngợi khen trong lúc khốn cùng, tin tưởng chắc chắn rằng chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn khi có Ngài và ngày sau sẽ được hưởng phúc Thiên Đàng muôn đời với Ngài.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Remember the word I spoke to you, ‘No slave is greater than his master.’ If they persecuted me, they will also persecute you. If they kept my word, they will also keep yours” (John 15:20). We should not fear persecution when we suffer for Christ’s sake. Rather, we should rejoice and praise the Lord at the time of suffering, certain that with him we are stronger and one day reign with him in eternity.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Khi mặt trời khuất bóng là lúc con nhìn lại ngày sống của mình. Công việc hôm nay của con như thế nào? Liệu con đã tìm được nhân đức trong các việc con làm chưa? Con có tham gia vào các câu chuyện tầm phào, đồn đại vô bổ cùng đồng nghiệp, bạn bè hay không? Chúa ơi, xin giúp con nỗ lực vươn tới sự hoàn thiện khi làm những việc bổn phận và trách nhiệm, vì đó là cách con làm vinh danh Chúa trong vui tươi, hạnh phúc. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As the sun sets I review my day. How was my work today? Did I seek virtue in all that I did, or did I participate in gossip with my coworkers or friends? Lord, help me to strive for perfection in performing the tasks that are my responsibility and obligation, for this is how I can praise you and remain happy. [Our_Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao 

Kiểm tra tương tự

Mến Yêu Hằng Ngày, 03-08-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 03-08-2022⏰ 🌷(Mt 15,21-28)🌷 Ra khỏi đó, Đức Giê-su lui …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-08-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 03/08/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.