20180505_190607

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 28-05-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 28/05/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Tạ ơn Cha …

Chúa Cha yêu mến anh em (Thứ Bảy Tuần 6 Phục sinh)

Lời Chúa:  Ga 16, 23-28 23 Ngày ấy, anh em không còn phải hỏi Thầy …