Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 10-5, Click to Pray

Tông Đồ Cầu Nguyện, 10-5, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 10-05

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, khởi đầu ngày mới hôm nay, xin Cha ban sức mạnh cho con trong những lúc con cảm thấy cô đơn, lạc lối và bất an nhất. Xin Cha khỏa lấp trong con bằng Thần Khí bao dung của Cha, cùng xin Cha soi sáng, ban ơn giúp con tin tưởng rằng: mọi sự đều có một ý nghĩa nào đó. Ước chi con hiểu được rằng mọi sự đều nằm trong kế hoạch diệu kì của Cha. Hiệp cùng ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng trong tháng này, con xin dâng ngày sống của con hôm nay cho Cha để cầu nguyện cho các Kitô hữu giáo dân biết hoàn thành sứ vụ đặc nhiệm của mình khi dùng óc sáng tạo để đương đầu với những thách đố của thế giới hôm nay. Sáng danh Đức Chúa Cha…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, as I begin this day, I ask you for strength, especially when I feel most alone, lost and full of insecurities. Fill me with your Spirit of forgiveness. Enlighten me and give me the grace to believe that everything has a meaning. May I come to know that all things are in your divine plan. I offer you this day, uniting my prayers to the Pope’s intentions for this month, that the lay faithful may fulfill their specific mission, by responding with creativity to the challenges that face the world today. [Glory_Be]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.” (Ga 16,20) Các tông đồ đã có cơ hội được sống cùng Chúa Giêsu bằng xương bằng thịt. Dù chúng ta không được như các tông đồ, nhưng chúng ta có cơ hội được nhận lãnh Mình và Máu Thánh Chúa trong Bí Tích Thánh Thể. Lạy Chúa, xin đổ tràn trên con sự sống của Chúa, và giúp con sống thân tình với Ngài hơn mỗi ngày trong đời con.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Amen, amen, I say to you, you will weep and mourn, while the world rejoices; you will grieve, but your grief will become joy.” (John 16:20) The disciples had the opportunity to live with Jesus in the flesh. This is not possible for us, however, we have the opportunity to receive his body and blood in the Eucharist. Fill me with your life, Lord, and may I grow closer to you each and every day.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, con xin tạ ơn Chúa vì một ngày dài đã khép lại. Xin Chúa thương tha thứ những khi con đánh mất ân sủng và chẳng vâng theo những thôi thúc của Ngài. Xin dạy con biết lớn lên từ chính những thất bại của mình và để Chúa nâng con lên, dẫn con về lại nẻo chính đường ngay. Ngày mai con quyết tâm bước theo Ngài, cho dù có gặp phải khó khăn cản trở thế nào đi chăng nữa. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I give you thanks, Lord, at the closing of this day. Forgive me for when I fell from grace today and did not follow your inspirations. Teach me to grow from my failures and allow you to pick me up in order to set me on the right path. Tomorrow I resolve to follow you, no matter what that entails. [Our_Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao 

Kiểm tra tương tự

Mến Yêu Hằng Ngày, 24-09-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 7, 24-09-2022⏰ 🌷(Lc 9,43b-45)🌷 Đang lúc mọi người còn bỡ …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-09-2022

⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 24/09/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, xin tạ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.