Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 11-5, Click to Pray

Tông Đồ Cầu Nguyện, 11-5, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 11-05

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, con tạ ơn Cha vì một ngày mới đang mở ra trước mắt con. Xin giúp con mang niềm vui của Cha đến với những người mà con gặp gỡ hôm nay. Con xin dâng lên Cha trọn bản thân con để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này, là xin cho các Kitô hữu giáo dân biết chu toàn sứ mạng của mình bằng óc sáng tạo, trước những thasch đố của nhân loại. Sáng danh Đức Chúa Cha…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, I thank you the beginning of another day. Help me to take your joy to those whom I encounter today I offer all that I am for the Pope’s intention for this month, that the lay faithful may fulfill their specific mission, by responding with creativity to the challenges that face the world today. [Glory_Be]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng; và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được.” (Ga 16,22). Những ai nhận ra sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống sẽ không bao giờ cảm thấy sầu khổ dẫu cho không nhìn thấy sự hiện hữu của Chúa Giêsu, nhưng vì niềm xác tín rằng Ngài không để chúng ta mồ côi. Con đón nhận sự thật ấy trong niềm tin rằng Chúa luôn ở cùng mỗi ngày trong suốt cuộc đời con.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“So you also are now in anguish. But I will see you again, and your hearts will rejoice, and no one will take your joy away from you.” (John 16:22) Those who have the presence of the Holy Spirit in their lives do not feel the sadness of the physical absence of Jesus, for they know that God did not leave us as orphans. I welcome this reality in my life and live my day in the certainty that God is with me each and every day.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, con xin tạ ơn Người vì ngày sống đã qua, dù ấy chẳng phải là một ngày đáng yêu đối với con. Xin Cha tha thứ cho con nếu con từng có suy nghĩ rằng con chỉ có một mình và rằng Chúa đã bỏ rơi con, để rồi con chỉ tập trung vào bản thân mình và những vấn để của riêng con. Ngày mai, xin Chúa ban ơn giúp con được tràn đầy Thần Khí của Chúa và sống với một niềm vui lan tỏa, mạnh mẽ tuyên xưng rằng Chúa hằng luôn ở bên con. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Lord, I thank you for this day, even if it was a difficult one to endure. Forgive me if I thought I was alone and abandoned by God, focusing on myself and my many afflictions. Tomorrow, grant that I may be filled with your Spirit and live with a contagious joy, acknowledging that you are always with me. [Our_Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Mến Yêu Hằng Ngày, 03-08-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 03-08-2022⏰ 🌷(Mt 15,21-28)🌷 Ra khỏi đó, Đức Giê-su lui …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-08-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 03/08/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.