Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-5, Click to Pray

Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-5, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN,
NGÀY 15-05

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, con xin tạ ơn Cha về một ngày mới đang mở ra có sự đồng hành của Cha bên con trong mọi công việc, cho dù là việc nhỏ bé nhất. Xin Cha ban ơn để con trung thành với những điều con hứa, dùng mọi khả năng con có để giúp giảm bớt những thách đố mà nhân loại đang phải đối mặt. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Nữ Đồng Trinh Maria, con xin dâng ngày sống của con hôm nay để cầu nguyện cho ý chỉ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, I give you thanks for yet another day when you come to meet me and accompany me on all my tasks, however small they may be. Grant me the grace to be faithful to the commitments I have made, putting my talents at the service of the challenges facing today’s world. Through the intercession of the Blessed Virgin Mary, I offer this day for the intention of Pope Francis for this month. [Hail_Mary]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha.” (Ga 17,9) Giữa tất cả những đau khổ của kiếp người trần thế, Chúa Giêsu chẳng ngại ngần chuyển cầu cho chúng ta. Vì yêu thương, Chúa Cha đã tạo dựng nên chúng ta, đã ban chính Con Một của Người để cứu chuộc và chỉ cho chúng ta con đường để đổi mới. Chúa Giêsu ơi, con xin tạ ơn Chúa! Lời cầu nguyện của con hôm nay là lời tri ân cảm tạ tình yêu của Ngài dành cho toàn thể nhân loại chúng con.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“I pray for them. I do not pray for the world but for the ones you have given me, because they are yours.” (John 17:9) In the midst of all the suffering that occurs on the earth, Jesus does not hesitate to intercede for us. The Father created us for love and was able to send us his only Son to save us and show us the way of conversion. Thank you Jesus! My prayer on this day is in gratitude to his love for all humanity.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào thời khắc cuối ngày, Chúa ơi, con xin xét lại lương tâm mình. Con có trung thành với đời sống cầu nguyện của mình hay không? Con có dành thời gian để trò chuyện với Chúa hay chưa? Lạy Chúa, xin cho con ngày mai biết vâng theo sự dẫn dắt của Ngài, biếtt tìm kiếm những khoảnh khắc được trò chuyện với Chúa để nhờ đó mà con có thể lớn lên trong tình yêu Ngài. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, I examine my conscience. Was I faithful to my prayer life? Did I set aside time to converse with you, Lord? Forgive me. Tomorrow may I follow your guidance and seek specific times to pray to you and so grow deeper in love of you. [Our_Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-01-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 24/01/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, con …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-01-2022

⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 23/01/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, khởi đầu …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.