Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Dọn Lòng Làm Linh Thao, số 11: Thái Độ Cần Thiết

Dọn Lòng Làm Linh Thao, số 11: Thái Độ Cần Thiết

Dọn Lòng Làm Linh Thao… 

Linh thao là một trong những phương pháp giúp bạn điều chỉnh lại cuộc sống của bạn sao cho có trật tự, có sự thống nhất. 

Bạn không thể thống nhất cuộc sống bằng một kỹ thuật nào đó, mà chỉ có thể tìm được sự bằng an và thống nhất cuộc sống do một sự hiện diện có khả năng giúp bạn ra khỏi cảm giác bị phân tán. Bạn phải hiện diện với chính mình, để có thể đón nhận vào trung tâm hữu thể của bạn và hội nhập vào cuộc sống bạn tất cả những gì từ ngoài đến. Bạn có thể thống nhất đời bạn với Đức Giê-su Ki-tô, cánh cửa mở ra hướng bạn về với Chúa Cha.

“Cuộc đời con chỉ là một sự phân tán, và bàn tay Chúa đã thu gom con lại trong Chúa Ki-tô, Đấng Trung Gian giữu sự hợp nhất nơi Thiên Chúa và muôn hình dạng nơi con người”. (Âu-tinh, Tự Thuật, 11 c.39). 

Bạn được thống nhất ngày mà trọng tâm đời bạn là Thiên Chúa, cuộc đời bạn được ổn định khi bén rễ trong vĩnh cửu. “Đời con chỉ vững chắc trong Chúa”. (Âu-tinh)

 

 

(Sưu tầm và thiết kế hình ảnh: Nhóm Bạn Đường Linh Thao) 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-01-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 24/01/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, con …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-01-2022

⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 23/01/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, khởi đầu …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.