Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-5, Click to Pray

Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-5, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17-05

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, con bắt đầu ngày mới trong suốt mùa Phục Sinh bằng cách nhìn lên trời cao để cảm tạ tình yêu thương Cha dành mãi cho con, ngay cả những khi con chẳng nhận ra những điều ấy. Cha đã ban Con của Cha là Chúa Giêsu đến để con có thể nhận ra tình yêu của Cha qua Ngài. Cha ơi, con biết Cha chẳng bao giờ bỏ con bơ vơ trơ trọi trên cõi đời này, và Cha hằng luôn đồng hành cùng con trong mọi khổ đau, thử thách. Con xin đặt mình con trong tay Cha, nguồn cậy trông bình yên của đời con. Xin dâng lên Cha những khó khăn trong ngày sống của con hôm nay để cầu nguyện cho những ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Sáng danh Đức Chúa Cha…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, I begin this day during the Easter season looking up to heaven to thank you for your love for me, even when I do not recognize it. You sent your Son Jesus so that I could recognize your love through him. I know you never abandon me in this world and accompany me in every trial and suffering. I place myself in your hands, a source of security for my path in life. I offer the difficulties of my day for the Pope’s intentions for this month. [Glory_Be]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con.” (Ga 17,20) Mỗi ngày, chúng ta được thúc đẩy bằng cách học hỏi và suy ngẫm về Lời Chúa. Đó chính là niềm hy vọng và nguồn sức mạnh hằng ngày của chúng ta. Thế nên, chúng ta hãy can đảm lên! Vì Chúa Giêsu luôn ở bên cạnh chúng ta và Người hằng chuyển cầu cho chúng ta trước mặt Chúa Cha!

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“I pray not only for them, but also for those who will believe in me through their word.” (John 17:20) Each day we are motivated by studying and meditating on the word of God. It is our hope and daily source of strength. Therefore, let us have courage: He is with us and intercedes for us before the Father!

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Ngày đã hết, con xin tạ ơn Ngài, lạy Chúa, vì biết bao hồng ân Chúa đã ban cho con. Liệu con có phải là một người quản lí tiền bạc tốt không? Hôm nay con đã mua những gì? Nó có thật sự cần thiết không? Sau này, mỗi lần con mua sắm, xin cho con đừng bao giờ quên lãng những người nghèo khổ còn đang khó khăn thiếu thốn trong cuộc sống. Ngày mai, ước gì con luôn ghi nhớ điều ấy trong lòng và quảng đại cho đi những gì con có. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As another day comes to an end, I thank you, Lord for the many graces you have given me. Was I a good steward of my money? What did I buy today? Was it necessary? In the future, whenever I make purchases, may I never forget those who are poor and are barely able to survive with the basics of life. Tomorrow, may I keep that in mind and always seek to be generous with the things that I have. [Our_Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Mến Yêu Hằng Ngày, 03-08-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 03-08-2022⏰ 🌷(Mt 15,21-28)🌷 Ra khỏi đó, Đức Giê-su lui …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-08-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 03/08/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.